مشاوران

احمد اخوان ارمكي

قاسم علي اكبري

مجيد فرخي

منصوره كريمي- مشاور رئيس سازمان در امور زنان

شماره تماس: 85350 021

محل استقرار: تهران، خيابان‌شهيد‌بهشتي، نبش‌مير‌عماد‌، شماره ۱۶، ساختمان شهيد سليمي (شماره 1)Powered by Tetis PORTAL