اخبار و رويدادها
8 آذر 1396 1:0:50
با هدف اجراي برخي مفاد حقوق شهروندي در نظام اداري و ارايه خدمت سريع و آسان به ارباب رجوع دستورالعمل ميز خدمت از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد

«دستورالعمل ميز خدمت» به منظور ارايه خدمات به موقع، سريع و آسان به ارباب رجوع و همچنين ارتقاي رضايتمندي آنان از عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي  از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، بر اساس اين دستورالعمل كه به امضاي جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور است، دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند، نسبت به برنامه‌ريزي و اجراي مفاد دستورالعمل مذكور و آموزش متصديان ميز خدمت اقدام نموده و نماينده تام‌الاختيار خود را حداكثر طي مدت يك‌ماه از ابلاغ، به سازمان اداري و استخدامي كشور معرفي كنند.

اين دستورالعمل به استناد بند 2 ماده 18 و در اجراي ماده 17 تصويب‌نامه شوراي عالي اداري با عنوان «حقوق شهروندي در نظام اداري» تنظيم و اعلام شده است.

در ابلاغيه اين دستورالعمل آمده است: با توجه به اينكه سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است، علاوه بر نظارت بر اجراي دستورالعمل مذكور و اعمال نتايج پيشرفت در نظام ارزيابي عملكرد هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي، گزارش عملكرد اجراي اين دستورالعمل را هر شش‌ماه يك بار به شوراي عالي اداري ارايه كند، لذا ضرورت دارد، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي گزارش نتايج اقدامات مرتبط را به اين سازمان و واحدهاي استاني مربوط به موقع ارسال كنند.

همچنين بر اساس اين ابلاغيه استانداران مسئول نظارت عاليه بر اجراي ميز خدمت در واحدهاي استاني هستند.

شايان ذكر است كه اين دستورالعمل جايگزين بخشنامه شماره 7193/ 200 مورخ 30/3/1390 شده است.


Powered by Tetis PORTAL