اخبار و رويدادها
5 مهر 1396 15:48:14
معاون رئيس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور در نخستين همايش مديران آينده صنعت برق كشور: تا پايان برنامه ششم ميانگين سن مديران كشور سيزده سال كاهش مي‌يابد

مهندس جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در نخستين همايش مديران آينده صنعت برق كشور با بيان اينكه ميانگين سن مديريت كشور هشت سال كاهش مي‌يابد، گفت: دستيابي به اين هدف، مستلزم اين است كه نيروهاي جوانتر دستگاه ها را براي تصدي پست هاي مديريتي آماده كنيم

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور انصاري در ابتدا با تسليت ايام سوگواري اباعبدالله الحسين و گراميداشت هفته دفاع مقدس گفت: وزارت نيرو از آن دسته سازمانهايي است كه خدمات ارزنده‌اي را در خصوص بهسازي و آموزش نيروي انساني انجام داده است و جا دارد از زحمات مهندس محمودي سرپرست محترم وزارت نيرو و همكارانشان در جهت برگزاري اين همايش نيز تقدير كنيم. 
رئيس سازمان اداري و استخدامي «جذب متخصص از بيرون يك سازمان» و «آموزش كارمندان اجرايي دستگاهها» را دو رويكرد اصلي در خصوص تربيت مديران آينده دانست و گفت: يك رويكرد شناسايي، جذب و آماده سازي مديران آينده از طريق جذب نيروهاي متخصص از مراكز علمي مانند دانشگاههاست. اين همان كاري است كه نمونه آن را در دستياران جوان انجام داديم. دستياران جوان را از بين بدنه دستگاهها نگرفتيم بلكه فراخواني داديم كه از فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها، جذب دستگاهها شوند.
وي افزود: رويكرد دوم استفاده از نيروي انساني خود دستگاههاست. يعني اين سرمايه عظيم انساني را طوري تربيت كنيم و آموزش دهيم كه به عنوان مديران آينده بتوان از آنها استفاده كرد.
انصاري با اشاره به اين موضوع كه رويكرد دوم بيشتر در دستگاههاي اجرايي كشور جواب مي دهد، افزود: در همين طرح دستياران جوان احساس مي‌كنيم كه بدنه دستگاهها به ويژه مديران آنها خيلي اقبال و استقبال از اين كساني كه ما از محيط دانشگاهي به صورت مستقيم گزينش كرده‌ايم نشان نمي‌دهند و مقاومتي در دستگاه‌ها وجود دارد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور اضافه كرد: براي انتخاب مديران آينده، بايد شاخص‌هايي در نظر گرفت كه نخستين شاخص، جوان بودن مدير نسبت به ميانگين سن مديريت فعلي در دستگاه ها است.
وي افزود: قرار نيست تجربه را ناديده بگيريم ولي بالاخره مي‌خواهيم براي آينده كاري بكنيم. سن مديران كشور تا پايان برنامه ششم توسعه به ميزان 13 سال كاهش مي يابد كه هشت سال آن تا پايان اين دولت اتفاق خواهد افتاد.
 انصاري داشتن دانش تخصصي در حوزه فعاليت را از ديگر شروط انتخاب مديران عنوان كرد و گفت: دستگاه ها فرصت ندارند كه دانش تخصصي را آموزش دهند؛ نيروي انساني كه براي تصدي پست هاي مديريتي انتخاب مي شود بايد دانش تخصصي آن سازمان را داشته باشد.
معاون رئيس جمهوري، اعلام كرد: جسارت خروج از مناسبات سنتي سازمان ها و بنگاه ها از ديگر شاخص هاست؛ بايد كساني را براي مديريت انتخاب كنيم كه براي اجراي روش هاي مديريتي جسارت داشته باشد.
وي تاكيد كرد: دولت در قبال آحاد ملت وظيفه رفاه اجتماعي دارد نه تنها در قبال كارمندان خودش.  كساني كه دور سفره دولت نشسته اند حق ندارند غير از آنچه كه خدمت ارايه مي دهند و براي جبران خدمت دستمزد مي‌گيرند توقع ديگري داشته باشند. دولت هم وظيفه ندارد در حيطه اي كه بايد براي آحاد مردم كاري انجام بدهد منابع خودش را اختصاص به كاركنان خودش بدهد. اين مصداق همان نگاه سنتي در مديريت است.
انصاري افزود: مدير سنتي فكر مي‌كند براي خريدن خانه كارمندان هم وام بايد بگيرد يا اگر كشور يك نظام بيمه درماني دارد براي همه كساني كه در آن دستگاه هستند  هزينه بيمه تكميلي هم بپردازد. اينها همه قواعد سنتي است كه حداقل در دوران اداره مدرن بنگاه‌ها جواب نخواهد داد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با تاكيد بر اينكه بايد جبران خدمت كاركنان به درستي پرداخت شود، تصريح كرد:  نبايد حقوق كارمند را كم بدهيم و به جاي آن خدمات رفاهي ارائه كنيم. بايد حقوق را به صورت كامل پرداخت كرد و خودش دريافتي خود را مديريت كند نه اينكه به خاطر كمبود حقوق، خدمتي بدهيم و بعد هم بابت آن بر سر كارمند منت بگذاريم.
معاون رئيس جمهوري، داشتن روحيه خلق فرصت و همچنين شناخت محيط سازماني را از ديگر شاخص هاي انتخاب مديران عنوان كرد.
انصاري افزود: زماني كه افرادي با اين شرايط انتخاب شدند، بايد آنها را براي مديريت تربيت كرد؛ آموزش دانش مديريت را بايد در سرلوحه كار قرار دهيم؛ مهارت ها و فنون حرفه اي مديريت انتقال داده شود . فلسفه مركز آموزش مديريت دولتي هم همين بوده اگر كسي مي‌خواهد در  بخش عمومي مديريت كند بايد دوره‌هاي كوتاه مدت و بهم پيوسته دانش مديريت بخش عمومي را بياموزد. يعني اگر كسي دكترا داشت و مي‌خواست با مدرك دكتراي برق در صنعت برق كاركند بايد مي‌رفت مركز آموزش مديريت دولتي دو سال دوره آموزش مديريت بخش عمومي را مي‌ديد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور توجه به بهره وري را از ويژگي‌هاي اكتسابي مديران دانست و گفت: يك سوم رشد اقتصادي كشور بايد از طريق بهره‌وري اتفاق بيافتد. اين مهم با گفتن و شعار دادن محقق نمي‌شود. مديران بايد اهميت بهره وري را درك كنند تا بتوانند سيستم را در جهت ارتقاي بهره‌وري مديريت كنند. ما تا امروز در كمتر دوره اي به آن توجه كرديم و اين موضوعي است كه اخيرا مورد توجه سازمان اداري و استخدامي و نظام اداري قرار گرفته و شما كه اين كار را انجام مي دهيد اين موضوع را بايد به عنوان يك  اصل مهم در كلاسها، آموزش ها و دوره ها مورد توجه قرار بدهيد.
انصاري «آينده پژوهشي» و «آينده نگري» را نيز از ديگر ضروريات مديريت در دستگاهها دانست و در خصوص اهميت فرهنگ سازماني در هر دستگاه تصريح كرد: فرهنگ سازماني در پويايي يك سازمان بسيار مهم است. مديران ما بايد تعريف‌كنندگان، مستقر كنندگان و توسعه دهندگان فرهنگ سازماني مطلوب در بنگاه‌ها و سازمانهاي ما باشند به طوري كه حتي هر مدير ارشد براي خود تبديل به يك برند فرهنگ سازماني شود.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور همچنين از مطرح شدن «طرح مديران آينده» در شوراي عالي اداري خبر داد و گفت: در اين طرح ابتدا 600 نفر از بدنه دستگاه ها انتخاب شد و سپس از اين تعداد، 278 تن براي تصدي پست هاي مديريتي در نظر گرفته شدند كه هم اكنون اين افراد در حال آموزش هستند.

Powered by Tetis PORTAL