اخبار و رويدادها
12 شهريور 1396 13:23:20
عناوين كامل برگزيدگان سيزدهمين جشنواره شهيد رجايي

 

1.وزارت امور اقتصادي و دارايي دستگاه‌ برتر در مجموع شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي از بين وزارتخانه‌ها و سازمان ها و معاونت‌هاي وابسته به رييس جمهور

2.بنياد شهيد و امور ايثارگراندستگاه‌ برتر در مجموع شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي از بين وزارتخانه‌ها و سازمان ها و معاونت‌هاي وابسته به رييس جمهور

3.سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دستگاه‌ برتر در مجموع شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي از بين وزارتخانه‌ها و سازمان ها و معاونت‌هاي وابسته به رييس جمهور

4.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دستگاه‌ برتر محور شاخص‌هاي اختصاصي از بين وزارتخانه‌ها و سازمان ها و معاونت‌هاي وابسته به رييس جمهور

5.وزارت جهاد كشاورزي دستگاه‌ برتر در محور شاخص‌هاي اختصاصي از بين وزارتخانه‌ها و سازمان ها و معاونت‌هاي وابسته به رييس جمهور

6.سازمان امور مالياتي كشور دستگاه‌ برتر در مجموع شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي از بين موسسات، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته و تابعه دستگاه‌هاي اجرايي

7.سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي دستگاه‌ برتر در مجموع شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي از بين موسسات، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته و تابعه دستگاه‌هاي اجرايي

8.سازمان ملي استاندارد دستگاه‌ برتر در مجموع شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي از بين موسسات، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته و تابعه دستگاه‌هاي اجرايي

9.گمرك جمهوري اسلامي ايران دستگاه‌ برتر در محور دولت الكترونيك شاخص­هاي عمومي از بين موسسات، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته و تابعه دستگاه‌هاي اجرايي

10.سازمان بهزيستي كشور دستگاه‌ برتر درمحور سلامت اداري شاخص­هاي عمومي از بين موسسات، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته و تابعه دستگاه‌هاي اجرايي


Powered by Tetis PORTAL