اخبار و رويدادها
14 شهريور 1396 0:58:9
بررسي گزارش سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص وضعيت راهبردي نظام اداري در جلسه هيئت دولت

جلسه هيئت دولت بعدازظهر يكشنبه 12 شهريور به رياست حجت­ الاسلام والمسلمين دكتر روحاني رييس­ جمهوري برگزار شد.

در دستور كار اين جلسه، جمشيد انصاري رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور گزارشي درخصوص «وضعيت راهبردي نظام اداري» به هيئت وزيران ارايه داد.

در اين گزارش، ضمن مروري بر پيشينه اصلاحات نظام اداري در برنامه­ هاي توسعه، به تلاش ­ها و اقدامات انجام گرفته در دولت ­هاي گذشته در اين باره اشاره شده است.

ارايه نقشه راه و برنامه جامع اصلاح نظام اداري و ميزان تحقق اهداف آن، از ديگر موضوعاتي بود كه در اين گزارش به آن پرداخته شده بود.

گزارش مذكور همچنين به بررسي وضعيت راهبردي نظام اداري و نقاط ضعف، قوت، فرصت ­ها، تهديدها و ارايه راهكارهاي بهبود و ارتقاي كارآمدي نظام اداري و اصلاح آن مي­ پردازد.

از جمله اصلاحات پيشنهادي در برنامه ­هاي راهبردي نظام اداري مي ­توان به مهندسي نقش و ساختار دولت اشاره كرد كه بر كاستن از تصدي­ ها و مداخلات دولت و تقويت نقش ستادي و اعمال حاكميت آن، تمركز زدايي از اداره امور و تقويت نقش و اختيارات مديريت­ هاي استاني و منطقه ­اي و نيز كوچك­ سازي و اصلاح ساختارهاي سازماني تأكيد دارد.

همچنين توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري، از ديگر اصلاحات پيشنهادي برنامه راهبردي نظام اداري است كه با تأكيد بر مقررات ­زدايي از نظام اداري و بهبود فضاي كسب و كار و ارايه سريع و آسان خدمات دولتي به خدمات­ گيرندگان صورت مي­گيرد.

ارايه خدمات عمومي در فضاي رقابتي با تأكيد بر ارتقاي كيفيت و كاهش هزينه ­هاي تمام شده خدمات دولتي در مقايسه با بخش خصوصي و نيز مديريت سرمايه انساني با تأكيد بر بهبود نسبت­ هاي نيروي انساني دولت، تربيت مديران كارآ و توانمند براي آينده و توسعه مشاركت زنان و جوانان در مديريت و كاهش نيروي انساني با هدف چابك­ سازي دولت، از ديگر محورهاي پيشنهادي اصلاح برنامه راهبردي نظام اداري هستند.

طبق گزارش ياد شده، دولت دو برنامه جديد را نيز در دستور كار دارد كه شامل بهبود و ارتقاي بهره ­وري نظام اداري و اجرايي كشور و ارتقاي پاسخ گويي، شفافيت ارتقاي سلامت و مقابله با فساد در نظام اداري است.


Powered by Tetis PORTAL