سازمان اداري و استخدامي كشور از نگاه رسانه ها
30 آبان 1396 13:5:55
خبرگزاري ايسنا/در انطباق با ضوابط تشكيلاتي شهرداري‌ها؛ فرايند اصلاح ساختار سازماني شهرداريهاي كشور پايان يافت

مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور از پايان فرايند اصلاح ساختار سازماني شهرداريهاي سراسر كشور در انطباق با ضوابط تشكيلاتي شهرداري ها كه از سوي وزير كشور ابلاغ شده، خبر داد.

به گزارش ايسنا، محمد حسن آبادي با بيان اين خبر گفت: ضوابط تشكيلاتي شهرداري‌ها در اجراي ماده 54 قانون شهرداري مصوب 1334 مبني بر تهيه سازمان اداري شهرداريها با اطلاع شوراي اسلامي شهر و تصويب وزارت كشور و تبصره ماده 112 قانون استخدام كشوري مصوب 28 اسفند سال 53 مبني بر اخذ موافقت سازمان امور اداري و استخدامي در رابطه با هر نوع وضع، اصلاح و تغيير تشكيلات شهرداري‌ها، پس از ابلاغ در تاريخ 2 ارديبهشت سال 94 از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت كشور به سازمان شهرداري ها و دهيايهاي كشور، توسط وزير كشور در مورخ 20 ارديبهشت سال 94 به استانداري ها و شهرداري‌ها براي اجرا ابلاغ شد.

وي در ادامه اظهاركرد: در بخشنامه وزير كشور شهرداري‌ها مكلف به اصلاح ساختار سازماني ستاد شهرداري مناطق و سازمان‌هاي وابسته به خود ظرف مدت يكسال از ابلاغ ضوابط تشكيلاتي شده بوده اند، كه اين مهم با همكاري تمامي دفاتر امور شهري و شورهاي استانداري‌هاي كشور انجام و ساختارهاي جديد به شهرداري ها ابلاغ شده است.

حسن آبادي يادآور شد: بر اساس بخشنامه مذكور ساختار سازماني شهرداري‌هاي با جمعيت كمتر از يكصد هزار نفر توسط استانداران و با جمعيت بيشتر از يكصد هزار نفر و بالاتر توسط معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور و رييس سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور ابلاغ شده است.

وي اضافه كرد:‌ پس از ابلاغ ساختار سازماني جديد، بيش از 60 هزار نفر از كاركنان رسمي و پيماني شهرداري‌ها در شوراهاي اداري و استخدامي شهرداري هاي استان و كلانشهرها به پست هاي سازماني جديد منصوب و احكام آنان صادر شده است.

بر اساس گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري‏ها و دهياري‏هاي كشور، حسن آبادي افزود: بنابراين با اين اقدام، فرايند اصلاح ساختار سازماني شهرداري ها در انطباق با ضوابط تشكيلاتي شهرداري ها و انتصاب كاركنان رسمي و پيماني در پست هاي جديد به اتمام رسيده است و استانداري هاي سراسر كشور در حال آماده سازي خود براي برگزاري آزمون تبديل وضعيت استخدامي كاركنان قراردادي مي‌باشند.


Powered by Tetis PORTAL