14 آذر 1396 17:6:34
معاون رئيس جمهور: پرداختن به مفهوم بهره وري يك مطالبه ملي و ضرورت اساسي است

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: براي تحقق اهداف تعيين شده در برنامه ششم توسعه در زمينه بهره وري به كاري فراتر از ارتقاء بهره ­وري در فعاليت هاي اقتصادي نيازمنديم.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور جناب آقاي مهندس جمشيد انصاري در مراسم توديع و معارفه رئيس سازمان ملي بهره وري كشور با تقدير و تشكر از زحمات خانم دكتر رويا طباطبايي يزدي در مدت فعاليت خود در اين سازمان گفت: سازمان ملي بهره وري در گذشته از جايگاه خوبي در نظام برنامه ريزي و تصميم­ گيري كشور برخوردار نبود ولي با تلاشهاي صورت گرفته در چهار سال گذشته شاهد تفاوت محسوسي در وضعيت و جايگاه اين سازمان هستيم.

وي افزود: سازمان ملي بهره وري براي دستگاههاي اجرايي و بنگاههاي اقتصادي كشور جايگاه مطلوب تري پيدا كرده است و امروز اين سازمان تفاوت هاي محسوسي هم در توانايي هاي نيروي انساني و هم حيطه­هاي عملياتي و برنامه هاي اساسي سازمان پيدا كرده است. البته پيشرفت در اين راه علاوه بر اهتمام مديريت سازمان، مرهون همراهي كاركنان و مديران خدوم و تلاشگر اين سازمان نيز بوده است.

معاون رئيس جمهور تصريح كرد: گردش نيروي انساني به خصوص در سطح مديران اقتضاي دستگاههاي اجرايي است. هر مديري در زمان قبول مسئوليت ايده ها برنامه هايي را براي اجرايي كردن در ذهن خود دارد كه با گذشت زمان نيازمند ايده هاي نو و جديدتر در هر دستگاهي هستيم. 

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اين مطلب كه يكي از مهمترين نيازهاي كشور پرداختن به موضوع بهره وري و تقويت مفهوم آن است، گفت: يك دهه پيش درك درستي از مفهوم بهره وري وجود نداشت. اما امروز به علت كمبود منابع و مشكلاتي كه در نظام اجرايي و تامين منابع فعاليت ها وجود دارد، پرداختن به مفهوم بهره وري به يك مطالبه ملي و ضرورت اساسي تبديل شده است.

مهندس انصاري تصريح كرد: در برنامه ششم توسعه علاوه بر بنگاههاي اقتصادي، استقرار چرخه بهره وري در دستگاههاي اجرايي كشور هم تكليف شده است.  يعني براي تحقق اهداف تعيين شده بايد كاري فراتر از پرداختن به بهره وري در عرصه اقتصادي صرف انجام داد.

معاون رئيس جمهور با تقدير از زحمات صورت گرفته در  چهار سال گذشته در سازمان ملي بهره وري گفت: آقاي مهندس اولياء از بدنه سازمان بهره وري بوده اند و در عين حال سالها در انجمن مديران بهره وري نيز به عنوان يك سازمان مردم نهاد در اين زمينه فعاليت كردنده اند. در مسئوليت هاي اجرايي كه داشتند نظير استانداري و نمايندگي مردم يزد هميشه موضوع بهره وري برايشان از اهميت بالايي برخوردار بوده بطوريكه در زمان تدوين برنامه پنجم توسعه يكي از نمايندگاني بودند كه به صورت جدي احكام بهره وري را پيگيري مي كردند.

مهندس انصاري در پايان ابراز اميدواري كرد كه در دوره جديد فعاليت اين سازمان، بهره وري به عنوان يك اصل در نظام اقتصادي و اجرايي كشور شناخته و نهادينه شود.

در ابتداي اين جلسه دكتر رويا طباطبايي يزدي رئيس سابق سازمان ملي بهره وري با اشاره به فعاليت هاي صورت گرفته در  چهار سال گذشته گفت:  سازمان ملي بهره وري در چهارسال گذشته و به همت همه كارمندان و مديران آن رشد و توسعه مناسبي پيدا كرده است.

وي افزود: در گذشته كشور در خصوص سنجش بهره وري دچار ضعف بود ولي امروز شاخص هاي دستگاهها احصا شده و شوراي متوليان بهره وري با حضور نمايندگان همه دستگاهها تشكيل مي شود.

خانم دكتر طباطبايي يزدي با اشاره به جايگاه مطلوب ايران در ميان كشورهاي عضو سازمان بهره وري آسيايي( APO ) گفت: اگر نگوييم سازمان بهره وري ايران برترين كشور در ميان كشورهاي آسيايي است بدون ترديد يكي از برترين كشورها در اين زمينه هستيم.

مشاور رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در امور اقتصادي و بهره وري و رييس سابق سازمان ملي بهره وري، پايش جوايز بهره وري و تعالي در كشور را يكي ديگر از فعاليت مهم در سالهاي اخير اين سازمان دانست و تصريح كرد: هم اكنون بيش از 50  جايزه بهره وري در كشور احصا شده است كه بايد براي آنها شاخص هاي دقيقي ترسيم شود تا به يك نظم و قاعده مشخصي برسند.

وي مهمترين توفيق سازمان ملي بهره وري را در چهار سال گذشته تامين نيروي انساني توانمند و جوان توصيف كرد.

در ادامه جلسه مهندس علي اكبر اوليا رئيس جديد سازمان ملي بهره وري ايران نيز گفت: موارد متعددي از سياست هاي كلي نظام معطوف به بهره وري است و با توجه به محدوديت منابعي كه در كشور وجود دارد بايد تمركز بر روي موضوع بهره وري بيشتر شود و اين سازمان بتواند نقش شتاب دهندگي ايفا كند.

وي افزود: بهره وري يك نهضت جهاني است و انتظار مي رود در اين زمينه فعاليت بيشتر و چشمگيرتري را در كشور داشته باشيم.

رئيس سازمان ملي بهره وري افزود: همه وظيفه داريم شرايط بهتري را براي زندگي مردم فراهم كنيم تا رفاه، امنيت و آرامش در جامعه فراگير شود. يكي از راههاي تحقق اين اهداف گسترش مفهوم بهره وري در همه سطوح و تشكيل شبكه فعال بهره وري در سطح ملي است.

در پايان اين جلسه لوح هاي يادبودي از طرف معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور و كارمندان سازمان ملي بهره وري به خانم دكتر طباطبايي يزدي اهدا و حكم آقاي مهندس  اوليا رئيس جديد اين سازمان نيز به وي ارائه گرديد.


Powered by Tetis PORTAL