انتشار مستندات ارزيابي عملكرد سال 1397
1 مرداد 1398 15:40:8
ارتباط با ما

به نام خدا

از همه كارشناسان، پژوهشگران، شاغلين دستگاه‌هاي ارزيابي شونده و عموم مردم درخواست مي‌شود به منظور بهبود عناوين شاخص‌ها، اهداف و نيز مستندسازي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي، نظرات كارشناسي و مستندات خود را از طريق كانال‌هاي ارتباطي زير در اختيار كارشناسان امور مديريت عملكرد سازمان اداري و استخدامي كشور قرار دهند:

پست الكترونيكي: performance.m@arogov.ir

پيام‌رسان گپ: https://gap.im/societalcontrol

پيام‌رسان بله: https://ble.im/societalcontrol

شماره تماس: ٠٢١٨۵٣۵٢٢٣٢

 


Powered by Tetis PORTAL