انتشار مستندات ارزيابي عملكرد سال 1397
2 آذر 1398 13:15:22
مباني قانوني انتشار مستندات ارزيابي عملكرد سال 1397

 

  بند 18 سياست­هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري (مشاهده)

  قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و آيين‌نامه‌هاي مربوط (مشاهده)

  ماده 30 منشور حقوق شهروندي (مشاهده)

  اقدام؛ "تدوين و استقرار نظام نظارت مردم و تشكل‌ها بر عملكرد و خدمات دولتي و ارائه گزارش سالانه" از برنامه دهم برنامه جامع اصلاح نظام اداري دوره دوم (مشاهده)

  بندهاي 10، 11، 12، 13 و 20 اولويت‌هاي تخصصي ابلاغي رئيس جمهور محترم در حكم رئيس محترم سازمان اداري و استخدامي كشور (مشاهده)


Powered by Tetis PORTAL