رويدادها
27 مرداد 1398 12:4:7
چهارمين شماره از فصلنامه تحول اداري منتشر شد

چهارمين شماره از سري جديد فصلنامه " تحول اداري " سازمان اداري و استخدامي كشور منتشر شد. به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور ، "حكمراني چابك، سياست گذاري در بستر انقلاب صنعتي چهارم" ، " نوروليدرشيپ و ظرفيت هاي آن در تحول سازماني " " بررسي عملكرد كشور در شاخص هاي ارزيابي استراتژيك بين المللي مبتني بر تكنيك آنتروپي شانون"  و " بررسي رابطه رهبري اصيل و سلامت سازماني نقش ميانجي گري سرمايه روان شناختي " از عناوين مقالات اين شماره است.

شماره بهار اين فصلنامه به مصاحبه با وزير كشور با موضوع "بررسي نظام مديريت بحران در كشور " پرداخته و در ميزگرد بخش ديدگاه كه در هر شماره به يكي از برنامه هاي جامع اصلاح نظام اداري مي پردازد " نقش و مهندسي ساختار دولت " را با حضور صاحب نظران و كارشناسان اين حوزه به بحث و بررسي گذاشته است.

همچنين گزارش جامعي از آيين پنجاهمين سال تاسيس مركز آموزش مديريت دولتي از مراكز وابسته به سازمان اداري و استخدامي كشور بخش رويداد ويژه اين شماره را به خود اختصاص داده است.

دانشنامه كه بخش پاياني فصلنامه است ترجمه مقاله اي با عنوان "بررسي مفاهيم بهره وري و عملكرد " و نيز  آزمون هاي تصميم گيري اخلاقي با موضوعاتي ساده و جذاب و كاربردي را مي خوانيم و معرفي كتاب  اين شماره كه حاوي آموزه هايي براي مديريت دولتي است  با عنوان "اصلاحات اداري در كشورهاي نورديك"  پيش روي خوانندگان قرار گرفته است.Powered by Tetis PORTAL