رويدادها
24 خرداد 1398 10:45:32
سومين شماره از فصلنامه تحول اداري منتشر شد

 

سومين شماره از سري جديد فصلنامه تخصصي تحول اداري منتشر شد.به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور ، يادداشت سردبير اين شماره به موضوع « مديريت بحران، ضرورت واكاوي ساختاري و فرايندي » اختصاص يافته و مديريت بحران را در سه بخش پيش از بحران- در زمان بحران و پس از بحران تقسيم نموده و با اشاره به ماهيت تقريبا غير قابل پيش بيني بحران هاي طبيعي و هزينه هاي سنگين جاني، مالي، اجتماعي اي كه به جامعه تحميل مي كند توجه به مديريت بحران هاي طبيعي را بسيار مهم برشمرده است .

در بخش مقالات اين فصلنامه « مدل مفهومي مديريت دانش دستگاه هاي اجرايي كشور» ، « بررسي گزارش شاخص هاي جهاني حكمراني» ، «استاندارد سازي خدمات دولتي» و كار آفريني سازماني ، گامي به سوي دولت كارآفرين» از عناوين اين شماره است.

بخش ديدگاه به گفت و گو با خانم دكتر معصومه ابتكار ،معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده با موضوع نقش و جايگاه زنان در نظام اداري و مديريت كشور پرداخته است و در ميزگرد اين شماره چهارمين برنامه از برنامه جامع اصلاح نظام اداري با عنوان مديريت سرمايه انساني و با حضور دكتر سيد صدرالدين صدري نوش آبادي، دكتر علي اله قنبري،دكتر ابراهيم شيخ، دكتر ژاله فرامرزيان، دكتر آرين قلي پور به بحث و تبادل نظر گذاشته شده است.

تجربيات موفق اين سري به راهبري يكپارچه مديريت دانش در وزارت نيرو پرداخته و در اين تجربه تلاش شده مهمترين عوامل در پياده سازي مديريت دانش ، شناسايي و توضيح داده شود.

دانشنامه اين فصل تحول اداري به موضوعاتي چون؛ « آموزه هاي سياستي براي توسعه اقتصادي با رويكرد سرمايه اجتماعي از نظريه تا عمل » ، « بهبود كيفيت با رويكرد پيامد سنجي مقررات و تصميمات» پرداخته و معرفي كتاب « مديريت و ارزيابي عملكرد با رويكرد علمي كاربردي» به قلم علاء الدين رفيع زاده و يوسف رونق از انتشارات فرمنش از مطالب خواندني اين بخش است. Powered by Tetis PORTAL