خدمات الكترونيك

راهبرد مشاركت مصوب سازمان اداري و استخدامي كشور

 

سازمان اداري و استخدامي كشور به منظور اجراي ماموريت سازماني خود تلاش مي كند در اجراي ماده ۹ تصويب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۹۵/۱۲/۲۸ شوراي عالي اداري موضوع حقوق شهروندي در نظام اداري با عنوان " حق اظهارنظر آزاد و ارائه پيشنهاد در مورد تصميمات و فرايندهاي اداري" راهبردهاي مشاركت شهروندان در تصميمات و فرآيندهاي اداري سازمان را به شرح ذيل فراهم نمايد.

 1-برخي آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌­ها، ضوابط اجرايي اداري و ... مرتبط با حقوق افراد پس از تأييد پيش‌نويس و قبل از تصميم نهايي، از طريق حوزه رياست و روابط‌عمومي در تارنماي سازمان درج شود و طي مدت دو هفته در اختيار عموم براي اظهارنظر قرار گيرد و پس از دريافت انتقادات سازنده مردمي نسبت به اصلاح و ابلاغ آن اقدام شود.

2- بسترهاي تعاملي شهروندان براي اعلام نظرات، پيشنهادات، انتقادات و شكايات عبارتند از:

  • پايگاه اطلاع­رساني سازمان به نشانيwww.aro.gov.ir
  • پست‌ الكترونيكي به آدرس info@aro.gov.ir
  • شماره تماس و ايميل مسئولين درج شده در تارنماي سازمان
  • ديگر كانال‌هاي ارتباطي( تلفن گويا، ارسال پيامك و...)

نظرات شهروندان توسط حوزه رياست، روابط عمومي و امور بين الملل دريافت و با همكاري ساير بخش‌هاي مرتبط و مسئول، بررسي، پيگيري و در صورت لزوم پاسخ داده شود.

3- واحدهاي سازمان مكلفند پس از دريافت پيشنهادات يا شكايات در كوتاه‌ترين زمان ممكن نسبت به تهيه پاسخ و ارسال آن به حوزه رياست، روابط عمومي و امور بين‌الملل اقدام نمايند. مجموع زمان پاسخگويي و ارسال آن به شهروندان نبايد بيش از 10 روز كاري به طول بيانجامد.

4- امكان مشاهده، اظهارنظر و پيگيري خدمات سازمان اداري و استخدامي كشور براي شهروندان از طريق سامانه‌هاي الكترونيكي (قابل دسترسي در بخش خدمات الكترونيكي تارنماي سازمان) و سامانه ملي خدمات دستگاه‌هاي اجرايي به آدرس https://gservice.aro.gov.ir  بنحو مقتضي در تارنماي سازمان توسط حوزه رياست، روابط عمومي و امور بين الملل به شهروندان اطلاع رساني شود.

5- مركز هوشمندسازي و فناوري اطلاعات موظف است امكانات فني لازم براي ايجاد و بهره‌برداري از بسترهاي الكترونيكي را فراهم نمايد.
Powered by Tetis PORTAL