آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 5949725 تعداد بازدید از صفحه 319388 تعداد بازدید امروز صفحه 350

عبارت جستجو
بخشنامه ها، قوانين و دستور العمل ها
1399/6/30بخشنامه در خصوص نحوه رعايت دستورالعمل «الزامات سلامت محيط كار و كار در محيط اداري» به شماره 338028 مورخ 1399/6/30
1399/6/17 بخشنامه در خصوص ممنوعيت دريافت كپي مدارك هويتي توسط دستگاه هاي اجرايي از خدمت گيرندگان به شماره 309628 مورخ 1399/6/17
1399/6/5بخشنامه در خصوص چگونگي نحوه برخورد و اعمال مجازات تخلفات ناشي از عدم رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي و ضوابط ابلاغي ستاد ملي مديريت بيماري كرونا كاركنان دولت و ارباب رجوعان به شماره 290823 مورخ 1399/6/5
1399/5/20بخشنامه در خصوص نحوه اعمال افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به شماره 254763 مورخ 1399/05/20
1399/5/14بخشنامه در خصوص اصلاحات «دستورالعمل تشخيص صلاحيت مشاوران خدمات مديريتي و بهره وري» به شماره 242339 مورخ 1399/05/14
1399/5/11بخشنامه به دستگاه‌هاي اجرايي، استانداري‌ها و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها با موضوع نحوه برگزاري مراسم پاياني جشنواره شهيد رجايي در استانها به شماره 234787 مورخ 1399/05/11
1399/4/30بخشنامه در خصوص ايجاد وحدت رويه در راهبري موضوع بهره وري در استان ها به شماره 211664 مورخ 1399/4/30
1399/4/28بخشنامه در خصوص نحوه برخورد با متخلفين در اجراي مصوبات، پروتكل ها، دستورالعمل ها و بخشنامه اي ابلاغي ستاد ملي مقابله با كرونا به شماره 205730 مورخ 1399/4/28
1399/4/24 دستورالعمل تصميم هيأت عالي نظارت در خصوص بازنشسته شدن افرادي كه پرونده تخلفاتي در حال رسيدگي دارند و اطلاع صندوق بازنشستگي ذيربط به شماره 196978 مورخ 1399/4/24
1399/4/17بخشنامه به روزرساني اطلاعات مربوط به تغييرات انتصابات و تغييرات تشكيلات اسمي در سامانه ملي مديريت ساختار دستگاههاي اجرايي كشور به شماره 183991 مورخ 1399/4/17
1399/4/15بخشنامه در خصوص الزام ااستفاده از ماسك در تمامي ادارات، بانك ها و مراكز ارائه خدمات عمومي و واحدهاي عملياتي از تاريخ 1399/4/15 براي كليه ارباب رجوع و كاركنان به شماره 177188
1399/4/9بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي در خصوص دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (21) قانون بودجه كشور سال 1399 كل كشور در خصوص نحوه استخدام و به كارگيري نيروي انساني به شماره 164305 مورخ 1399/4/9
1399/4/1بخشنامه در خصوص دستورالعمل شرايط احراز پستهاي مديريتي كليه مديران عامل و اعضاي هيات مديره شركت هاي دولتي و وابسته به دولت و افرادي كه به نمايندگي سهام دولت در شركتها به عنوان عضو هيات به شماره 144192 مورخ 1399/1/4
1399/4/1بخشنامه در خصوص اصلاح دستورالعمل اجرايي بند (9)ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري شماره 200/14593/2 مورخ 1388/2/21 به شماره 144093 مورخ 1399/4/1
1399/3/31 بخشنامه حداكثر امتياز قابل احتساب سنوات خدمت و تجربه كارمندان داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر به شماره 143638 مورخ 1399/3/31

Powered by Tetis PORTAL