آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 5415991 تعداد بازدید از صفحه 283825 تعداد بازدید امروز صفحه 534

عبارت جستجو
بخشنامه ها، قوانين و دستور العمل ها
1399/4/15بخشنامه در خصوص الزام ااستفاده از ماسك در تمامي ادارات، بانك ها و مراكز ارائه خدمات عمومي و واحدهاي عملياتي از تاريخ 1399/4/15 براي كليه ارباب رجوع و كاركنان به شماره 177188
1399/4/9بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي در خصوص دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (21) قانون بودجه كشور سال 1399 كل كشور در خصوص نحوه استخدام و به كارگيري نيروي انساني به شماره 164305 مورخ 1399/4/9
1399/4/1بخشنامه در خصوص دستورالعمل شرايط احراز پستهاي مديريتي كليه مديران عامل و اعضاي هيات مديره شركت هاي دولتي و وابسته به دولت و افرادي كه به نمايندگي سهام دولت در شركتها به عنوان عضو هيات به شماره 144192 مورخ 1399/1/4
1399/4/1بخشنامه در خصوص اصلاح دستورالعمل اجرايي بند (9)ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري شماره 200/14593/2 مورخ 1388/2/21 به شماره 144093 مورخ 1399/4/1
1399/3/31 بخشنامه حداكثر امتياز قابل احتساب سنوات خدمت و تجربه كارمندان داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس و بالاتر به شماره 143638 مورخ 1399/3/31
1399/3/22ابلاغ قانون اصلاح موادي از قانون محاسبات عمومي كشور
1399/3/7 بخشنامه در خصوص تداوم اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي (فاصله گذاري هوشمند) در سطح كشور و در اجراي بند (4) از مصوبات بيست و يكمين جلسه مورخ 1399/3/3 ستاد ملي مقابله با بيماري كرونا به شماره 99778 مورخ 1399/3/7
1399/3/6ابلاغ تفسير تبصره بند الف ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري به شماره 21447
1399/3/6ابلاغ قانون تفسير قانون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزش ياران نهضت سوادآموزي مصوب 13 شهريور 1397 به شماره 21447
1399/2/27بخشنامه در خصوص دستورالعمل اجرايي مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مديريت خدمات كشوري به شماره 82532 مورخ 1399/2/27
1399/2/13بخشنامه جمع‌آوري اطلاعات كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي كشور سال 1399 به شماره 53822 مورخ 1399/2/13
1399/2/10بخشنامه جشنواره شهيد رجايي سال 1399(بر اساس ارزيابي عملكرد سال 1398)
1399/2/9ابلاغ دستورالعمل اجرايي بند(4) ماده 18 تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري
1399/1/19بخشنامه نحوه اجراي طرح فاصله‌گذاري هوشمند در دستگاه‌هاي اجرايي از تاريخ 1399/1/23 به شماره ۱۰۹۳۴
1399/1/13تمديد بخشنامه شماره 1235 در خصوص ارائه خدمات عمومي و ضروري دولت در عين كاهش تردد و تجمع كاركنان در محيط اداري تا بيستم فروردين ماه سال 1399

Powered by Tetis PORTAL