آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 4780578 تعداد بازدید از صفحه 234734 تعداد بازدید امروز صفحه 97

عبارت جستجو
بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان
1399/1/19بخشنامه نحوه اجراي طرح فاصله‌گذاري هوشمند در دستگاه‌هاي اجرايي از تاريخ 1399/1/23 به شماره ۱۰۹۳۴
1399/1/13تمديد بخشنامه شماره 1235 در خصوص ارائه خدمات عمومي و ضروري دولت در عين كاهش تردد و تجمع كاركنان در محيط اداري تا بيستم فروردين ماه سال 1399
1399/1/5بخشنامه در خصوص نحوه حضور كاركنان دولت در دستگاههاي اجرايي تا 15 فروردين 1399 به شماره 1235 مورخ 1399/1/5
1398/12/21بخشنامه در خصوص تعيين جايگاه وظايف و واحد سازماني مرتبط با امور بهره‌وري به شماره 744464 مورخ 1398/12/21
1398/12/12ابلاغ بخشنامه سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص حفظ سلامت كاركنان دستگاه هاي اجرايي و ارباب رجوع در دوران شيوع ويروس كرونا
1398/12/7بخشنامه در خصوص ترميم حقوق ومزاياي كاركنان قراردادي كار معين به شماره 713818 مورخ 1398/12/7
1398/11/19بخشنامه در خصوص دوره هاي آمورشي عمومي تكميلي به همراه پيوست مشخصات به شماره 668320 مورخ 1398/11/19
1398/11/7بخشنامه در خصوص دستورالعمل شرايط احراز پست هاي مديريتي به شماره 643479 مورخ 1398/11/07
1398/11/6بخشنامه در خصوص استعلام هاي موردي از سازمان اداري و استخدامي كشور به شماره 640489 مورخ 1398/11/06
1398/11/6بخشنامه در خصوص عدم قابليت اقدام از سوي دستگاه هاي اجرايي بر اساس پاسخ استعلام موردي دستگاه ديگر به شماره 640489 مورخ 1398/11/06
1398/9/30بخشنامه در خصوص نحوه ارتقاء كارمندان در رتبه ها و طبقات جدول حق شغل به شماره 555615 مورخ 1398/7/30
1398/9/30بخشنامه شماره 555601 مورخ 1398/9/30 در خصوص ابطال بندهاي1 و 3 بخشنامه شماره 1512844 مورخ 1396/8/22
1398/9/17بخشنامه در خصوص كارت شناسايي ايثارگران برا كليه نيروهاي مسلح به شماره 523997 مورخ 1398/9/17
1398/9/14بخشنامه معرفي امور بازرسي، رسيدگي به شكايات و صيانت به شماره 519110 مورخ 1398/9/14
1398/9/9بخشنامه در خصوص اهم وظايف شوراي راهبري توسعه مديريت استان ها به شماره 504956 مورخ 1398/9/09

Powered by Tetis PORTAL