آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 1788193 تعداد بازدید از صفحه 88179 تعداد بازدید امروز صفحه 124

بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان
1397/7/15بخشنامه در خصوص دوره هاي آموزشي بنيان مديريت امنيت اطلاعات براي مديران حرفه اي و امنيت كاربرد فناوري اطلاعات براي عموم كاركنان دولت به شماره 367237
1397/7/4بخشنامه در خصوص فرم جديد احكام كارگزيني كارمندان رسمي، پيماني و قرارداد كار معين كاركنان دولت به شماره 340155
1397/7/2بخشنامه در خصوص نحوه بارگزاري اطلاعات حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر كليه مقامات، رؤسا، مديران و همترازان آنان در سامانه ثبت حقوق و مزايا به شماره 336566
1397/6/11بخشنامه در خصوص كارت شناسايي جديد ايثارگران به شماره 292316
1397/6/3بخشنامه به دستگاه هاي اجرايي كشور درخصوص دوره هاي آموزشي شغل مسئول گزينش به شماره 275489
1397/5/18​ بخشنامه به دستگاه هاي اجرايي كشور در خصوص تعيين تكليف احداث، خريد و يا اجاره ساختمان اداري به شماره 247918
1397/4/25بخشنامه فرم هاي عمومي اداري به دستگاه هاي اجرايي كشور به شماره 198020
1397/4/9بخشنامه كارمند ايران به كليه دستگاه هاي اجرايي كشور 166731
1397/4/6بخشنامه در خصوص ارزيابي عملكرد سال 1397 دستگاههاي اجرايي سطح ملي و استاني و فرايند اجرايي آن به شماره 162537
1397/3/13بخشنامه دستورالعمل تشخيص صلاحيت مشاوران خدمات مديريتي و بهره وري‎ به شماره 122135
1397/3/13بخشنامه در خصوص تركيب اعضا و نحوه انجام فعاليت كارگروه استاني دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي به شماره 122105
1397/3/7بخشنامه درخصوص مشمولين تابع مقررات تأمين اجتماعي كه از اضافه كار آنان كسور بازنشستگي كسر شده است به شماره 107143
1397/3/6بخشنامه ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه به شماره 103958
1397/3/3بخشنامه درخصوص قانون تفسير جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 كل كشور به شماره 26024
1397/3/1بخشنامه الزام دستگاه هاي در استفاده از ميز خدمت براي ارائه به مردم به شماره 24492

Powered by Tetis PORTAL