تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
1399/11/25 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 136159/ت 55289 ه به تاريخ 1399/11/25 در خصوص تصويب « آيين نامه نحوه فعاليت دستگاه هاي اجرايي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت»
1399/11/15تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 131837/ت 58342 ه به تاريخ 1399/11/15 در خصوص اصلاح ماده (1) آيين نامه نحوه پرداخت حق الزحمه مجريان و ناظران انتخابات
1399/10/20تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 119518/ت 58008 ه به تاريخ 1399/10/20
1399/10/2 تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 111433/ت 58295 ه به تاريخ 1399/10/02 در خصوص فوق العاده ويژه قضات
1399/9/25تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 108136/ت 58210 ه به تاريخ 1399/09/25 در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي
1399/9/23تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 106654/ت 57732 ه به تاريخ 1399/09/23 در خصوص ايجاد پست سازماني در انيستيتو پاستور
1399/9/15تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 102766/ت 58214 ه به تاريخ 1399/09/15 در خصوص اضافه شدن وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تركيب شوراي توسعه سواحل مكران
1399/9/8تصويبنامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص نحوه جذب منابع انساني در مشاغل آموزشي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش
1399/9/6تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 99769/ت 57745 ه به تاريخ 1399/09/04 در خصوص فوق‌العاده جذب كاركنان وزارت اطلاعات
1399/9/3تصويبنامه هيات وزيران به شماره 98704/ت 54357 ه به تاريخ 1399/09/02 در خصوص آيين نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاه هاي اجرايي متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها
1399/9/1تصويبنامه هيات وزيران به شماره 98174/ت 58193 ه به تاريخ 1399/09/01 در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 3707/ت 57594 ه به تاريخ 1399/1/20
1399/8/28 تصويبنامه هيات وزيران به شماره 97648/ت 57210 ه به تاريخ 1399/08/28 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه در خصوص آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (32) قانون احكام برنامه هاي توسعه كشور
1399/8/24 تصويبنامه هيات وزيران به شماره 94810/ت 58164 ه به تاريخ 1399/08/24 در خصوص ايجاد (186) پست سازماني در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
1399/8/17 تصويبنامه هيات وزيران به شماره 91979/ت 58146 ه به تاريخ 1399/08/17 به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و وزارت فرهنگ و ارشاد در خصوص بخشودگي كامل اجاره بهاي اماكن واگذار شده به بخش خصوصي در پايانه هاي مرزي در طول دوره تعطيلي مربوط به جلوگيري از انتشار ويروس كرونا
1399/8/7تصويبنامه هيات وزيران به شماره 89952/ت 58129 ه به تاريخ 1399/08/07 به پيشنهاد معاونت حقوقي در خصوص اصلاح تصويب نامه شماره 75195/ت58019هـ هيئت وزيران مورخ 1398/06/30 ناظر به آيين نامه اجرايي بند «3» قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب

Powered by Tetis PORTAL