خدمات الكترونيك


    

آنچه در لينك زير مشاهده مي نمائيد چكيده اي از مجموعه مطالب ارائه شده در شماره دهم دوره جديد

فصلنامه تحول اداري است. براي دريافت و مطالعه كامل مطالب ارائه شده در اين شماره مي توانيد

از آدرسhttps://aro.gov.ir  مشترك فصلنامه تحول اداري شويد. 


                                     

                            

 

               آثار فردي و سازماني سندروم هاي سازماني

               اثربخشي برنامه آموزش خلاقيت پريز بر تاب آوري و تعاملات اجتماعي در دوران كرونا

               شناسايي، اهميت سنجي و اعتباريابي معيارهاي فرهنگ سازماني مطالعه موردي سازمان اداري و استخدامي كشور

               سرمايه اجتماعي سازماني فرايند خلق و حفظ سرمايه اجتماعي

                             

 

               نظارت و ارزيابي بررسي برنامه دهم از برنامه جامع اصلاح نظام اداري

               نظام مديريت منابع انساني در بخش عمومي ايران

                             

 

               اصلاحات خدمات عمومي مروري بر تجربه كشورهاي گرجستان، هند و آذربايجان 

                              

 

               اصطلاحات تخصصي

               معرفي كتاب

                              

                                Powered by Tetis PORTAL