سازمان از نگاه رسانه ها
4 ارديبهشت 1400 12:40:17
ايسنا/سازمان اداري و استخدامي كشور برگزار مي‌كند سومين دوره جايزه دولت الكترونيك با همكاري دانشگاه تهران

بر اساس دستورالعمل جايزه دولت الكترونيكي جمهوري اسلامي به شماره 549875 مورخ 19‏/03‏/1395 مصوب كميسيون توسعه دولت الكترونيك، سومين دوره جايزه دولت الكترونيك از نيمه دوم سال گذشته با رويكردي جديد و متفاوت، با تولي گري امور توسعه دولت الكترونيك سازمان اداري و استخدامي كشور توسط دانشگاه تهران آغاز شده و در حال انجام مي باشد.

به گزارش ايسنا، بنابر اعلام دانشكده مديريت دانشگاه تهران، از جمله تغييرات مهم در دوره سوم جايزه اين است كه كليه فرايند ارزيابي به صورت الكترونيكي توسط سامانه نرم افزاري سيمرغ انجام مي شود و هيچ نوع اظهارنامه كاغذي در بين نخواهد بود و دستگاه هاي اجرايي، اظهارنامه و مستندات پشتيبان را بارگذاري مي كنند و ارزيابان نيز مدارك و مستندات را به صورت آنلاين بررسي مي كنند. بدليل محدوديت هاي ناشي از انتشار ويروس كرونا، ارزيابي حضوري (سايت ويزيت) در صورت نياز براي تعدادي از دستگاه هاي اجرايي انجام خواهد شد.
 
همچنين در سومين دوره جايزه،  خدمات منتخب دستگاه به عنوان تجارب برتر پياده سازي دولت الكترونيك بررسي و رتبه بندي مي شود.
 
علاوه بر موارد فوق امكان دريافت نظرات مردمي در خصوص ميزان رضايت از عملكرد دستگاه هاي اجرايي در سامانه مزبور فراهم شده است.
 
دانشكده مديريت دانشگاه تهران اميدوار است ضمن بكارگيري توان علمي، نرم افزاري و اجرايي خود، با برگزاري مطلوب اين دوره ، موجب تلاش و پويايي هرچه بيشتر دستگاه هاي اجرايي  در زمينه توسعه دولت الكترونيك گرديده و نهايتاً مردم نيز در زندگي روزمره خود از مزاياي دولت الكترونيك بهره مند شوند.


Powered by Tetis PORTAL