اخبار و رويدادها
17 تير 1399 19:23:45
بخشنامه به روزرساني اطلاعات مربوط به تغييرات انتصابات و تغييرات تشكيلات اسمي در سامانه ملي مديريت ساختار دستگاههاي اجرايي كشور به شماره 183991 مورخ 1399/4/17

Powered by Tetis PORTAL