تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
26 شهريور 1398 13:17:54
تصويب نامه دولت به شماره 78335/ ت 55343 ه به تاريخ 1398/06/26 در خصوص اصلاح آيين نامه استخدامي دهياري هاي كشور

Powered by Tetis PORTAL