اخبار و رويدادها
28 فروردين 1400 9:12:40
معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور مطرح كرد؛ سرمايه‌هاي غيرملموس، محور تغيير جهان آينده
به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور به نقل ازروابط‌عمومي مركز آموزش مديريت دولتي: همزمان با روز ملي منابع انساني، اولين نشست تخصصي با عنوان «نقش سرمايه انساني در رشد و توسعه سازمان‌ها» با هدف افزايش بينش مديران دستگاه‌هاي اجرايي و شكوفايي توانمندي‌هاي نهفته كاركنان در مسير تعالي سازماني براي كليه مديران و كاركنان دولت، صبح روز چهارشنبه 25 فروردين ماه 1400 از ساعت 10 تا 12 به صورت برخط (آنلاين) و با سخنراني دكتر صدرالدين صدري نوش آبادي، معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور در سالن ولايت مركز آموزش مديريت دولتي برگزار گرديد.
دكتر صدري ضمن تبريك فرارسيدن ماه مبارك رمضان، روز 25 فروردين، روز ملي منابع انساني را گراميداشت و اين روز را براي همه كاركنان و مديران نظام اداري كشور خجسته و فرخنده برشمرد و گفت: بي‌شك يكي از ملزومات دستيابي به اهداف استراتژيك هر سازمان، شايستگي و كارآمدي سرمايه انساني است كه ركن اصلي تحولات سازمان و زيربناي اساسي توسعه محسوب مي‌شود. لذا نقش انسان به عنوان عاملي حياتي و راهبردي در بقاي سازمان، بسيار مشهود است.
معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه افزود: ارزش هاي سازماني مؤثر در حفظ جايگاه سازمانها و مولد مزيت رقابتي دو عامل است؛ نخست سرمايه هاي فكري و دوم سرمايه هاي مادي. آنچه بيشتر مدنظر ماست، سرمايه هاي فكري را دربرمي گيرد كه شامل سرمايه ارتباطي، سرمايه ساختاري و سرمايه هاي انساني است. رهبري، مديريت، منابع انساني، پايش يادگيري و پايداري در حوزۀ سرمايه انساني قرار دارند.
دكتر صدري با تأكيد بر اينكه محور تغيير جهان آينده بر اساس «سرمايه هاي غيرملموس» رقم خواهد خورد، بيان داشت: تلاش مي شود در آينده اي نزديك، انسان به عنوان يك عامل انجام كارها ، در داخل يك زنجيره قرار گيرد و خرده كارهايي را كه ماشين توان انجام آن را ندارد، انجام دهد و ماشين هوشمند به انسان در انجام دادن كارها كمك خواهد كرد! اين تصويري از آينده كاري است كه در آن هوشمندي و علم داده از اهميت ويژه اي برخوردار است.
معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور با طرح اين سوالي «آيا در سازمانهاي آينده نقش منابع انساني كمرنگ مي شود؟» اظهار داشت: نفرين اودين نام مرگ عجيبي است كه در خواب نوعي اختلال در دستگاه عصبي خودكار ايجاد مي شود كه مغز فراموش مي كند ريه ها را به تنفس وادارد و فرد بر اثر غفلت مغز مي ميرد. عدم ارتباط و غفلت مغز هرچند بسيار محدود باعث نابودي كل آناتومي مي گردد. مديران منابع انساني عامل اساسي ارتباط اثربخش در سازمان بوده و منابع انساني شريان حياتي سازمان؛ اگر مديريت منابع انساني نتواند منابع انساني سازمان را با تغييرات همگام كند، بي شك دچار نفرين اودين شده و نتيجه آن اثرات مخرب بر كاركنان و در نتيجه نقش آن رفته رفته كمرنگ و كمرنگ تر خواهد شد.
دكتر صدري همچنين با اشاره به مديريت منابع انساني در سازمانهاي امروز گفت: مديريت منابع انساني براي حفظ جايگاه و يا بهبود مزيت رقابتي سازمان خود در آينده همواره بايد به سه اقدام اساسي در حوزه منابع انساني اهتمام ورزند:
 اول: توانمندي سازي مستمر منابع انساني و تسهيل دستيابي وي به دانش هاي سازماني نوين و نوظهور براي انجام وظايف و فعاليت هاي خود متناسب با تغييرات آينده جهاني و مخصوصاً مواجهه با شگفتي سازها؛ اين اقدام را در واقع اهتمام به افزايش قدرت يادگيري سازماني مي نامند.
دوم: يك پارچه سازي سرمايه‌هاي سازمان
سوم: ايجاد توانايي كنار گذاشتن آگاهانه برخي موقعيت ها، اطلاعات و دانش سازماني و جايگزيني موقعيت ها، اطلاعات و دانش جديد كه اين بخش را قدرت فراموشي سازماني مي نامند.
 
معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه با بسط معناي فراموشي در سازمان افزود: فراموشي در سازمان را مي توان پيامد مجموعه اقدامات درون سازماني و يا برون سازماني دانست كه در آن يك سازمان آگاهانه يا ناآگاهانه بخشي از داده ها، اطلاعات و دانش موجود خود را از دست مي دهد. فراموشي سازماني در معناي آگاهانه و مثبت، به حذف دانش منسوخ شده و ناكارامد در يك سازمان اشاره دارد. به عبارت ديگر، مجموعه فرايندهايي كه بواسطه آنها يك سازمان  داده ها، اطلاعات و دانش غير لازم را حذف و از نابودي داده ها، اطلاعات، دانش  مفيد سازمان جلوگيري مي كند.
دكتر صدرالدين صدري در فرجام سخن بيان داشت كه براي اينكه سازمانها دچار مرگ اودين نشوند بايد سريعاً گفتمان در حوزه مديريت منابع انساني سازمانها با مشاهدۀ نشانك هاي ضعيف براي تغييرات متناسب با آن تغيير نمايند. به عنوان مثال: اگر تا پيش از فراگيري كرونا (شگفتي ساز قرن) واحد منابع انساني وظيفه داشت تا از هويّت، عزّت، معيشت و كرامت كاركنان صيانت كند، با فراگيري بيماري صيانت از جان كاركنان نيز بر آن افزوده شده و بر اين اساس گفتمان مديريت منابع انساني بايد به سوي دوركاري، مجازي سازي امور، ديجيتالي كردن كارها تغيير كند. در غير اين صورت، اضمحلال منابع انساني دور از ذهن نخواهد بود.
 

Powered by Tetis PORTAL