سازمان از نگاه رسانه ها
8 ارديبهشت 1399 22:51:2
برنامه ريزي براي استخدام۴۰ هزار نيروي جديد در دستگاه‌هاي اجرايي

به گزارش خبرگزاري فارس از اروميه جمشيد انصاري عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به فعاليت ستاد ويژه كاهش مجوزها متشكل از نمايندگان سه قوه، اظهار كرد: در اين كميته تعداد قابل توجهي از مجوزها براي سرعت بخشي به فعاليت‌هاي اقتصادي باطل شد.

وي با بيان اينكه متناسب با فعاليت‌هاي جديد مجوزهاي جديد نيز تعريف مي‌شود، افزود: برنامه ريزي شده تا مجوزها تكراري و غيرضروري نباشد تا خللي در روند فعاليت‌ها ايجاد نشود.

انصاري روانسازي و تسهيل كسب و كارها را از جمله سياست‌هاي جدي سازمان اداري و استخدامي كشور عنوان كرد و گفت: بيش از ۵ هزار خدمت دولت به مردم احصا شد كه از اين تعداد بيش از ۲ هزار خدمت در حوزه اقتصاد و كسب و كار است.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: با وجود شيوع بيماري كرونا اما بر اساس اقدامات مقابله‌اي خوبي كه انجام گرفته پيش‌بيني مي‌شود آزمون استخدامي در تابستان امسال با رعايت فاصله‌گذاري اجتماعي برگزار شود.

جمشيد انصاري افزود: با توجه به نياز اعلامي دستگاه‌هاي اجرايي براي نيروي انساني پيش‌بيني مي‌شود امسال ۴۰ هزار نيروي جديد از طريق آزمون استخدام شوند.


Powered by Tetis PORTAL