اخبار و رويدادها
27 اسفند 1399 12:47:13
شرط محدوديت سني براي معرفي متقاضيان مديريت به كانون هاي ارزيابي شايستگي هاي مديران حذف شد

به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، ديوان عدالت اداري تصويب‌نامۀ شوراي‌عالي اداري مبني بر تعيين حداكثر 45 سال براي سطوح «مديريت عملياتي و مديريت پايه»، حداكثر 47 سال براي سطوح «مديريت مياني» و حداكثر 50 سال سن براي سطوح  «مديريت ارشد» به علت مغايرت با موازين قانوني ابطال كرد.

متن بخشنامه


Powered by Tetis PORTAL