تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
9 مهر 1398 14:34:46
تصويب نامه دولت به شماره 86075/ ت 56881 ه به تاريخ 1398/07/09 در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ج) و (ي) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398

Powered by Tetis PORTAL