اخبار و رويدادها
16 تير 1397 10:49:21
معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور: اجراي قانون از سوي دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه استخدام معلولان وظيفه همه دستگاه‌هاست

معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به برخي اخبار منتشر شده در روزهاي گذشته مبني بر «تضييع حقوق معلولان در استخدام‌هاي دولتي از سوي برخي رسانه‌ها» در پنجمين آزمون سراسري استخدامي كشور، تصريح كرد:  اجراي قانون از سوي دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه استخدام معلولان وظيفه همه دستگاه‌هاست و هيچ يك از دستگاه‌هاي اجرايي نمي‌توانند، به هر بهانه‌اي از اجراي قانون استنكاف كنند.

به گزارش روابط عمومي سازمان اداراي و استخدامي كشور سيد صدرالدين صدري نوش آبادي تصريح كرد: سازمان اداري و استخدامي كشور تاديه حقوق اين بخش از جامعه را وظيفه خود مي‌داند و براي تسهيل در امور ايشان از هيچ كوششي دريغ نخواهد كرد.

معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور افزود: در اجراي تبصره يك ماده 15 قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 20‏/12‏/1396 مجلس شوراي اسلامي، به منظور جذب معلولان در تمام آزمون‌هاي استخدامي كه مجوز استخدام و انتشار آگهي آن از طريق سازمان اداري و استخدامي كشور صورت پذيرفته و يا خواهد پذيرفت، سه درصد از سهميه هاي استخدامي به معلولين عادي اختصاص يافته است و بر اساس آن افراد معلول واجد شرايط متناسب با مشاغل اعلام شده، پس از كسب حد نصاب لازم و در رقابت با ساير افراد معلول، در دستگاه‌هاي اجرايي، استخدام خواهند شد و بديهي است درصورت عدم تكميل ظرفيت پيش‌بيني شده (تا سقف سه درصد) در آزمون‌هاي استخدامي، باقيمانده ظرفيت سهميه آنان براي داوطلبان موصوف در آزمون‌هاي آتي لحاظ خواهد شد.

وي افزود: براي نمونه، در پنجمين آگهي استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور، سهميه سازمان دامپزشكي كشور 72 نفر بوده و بر اساس آن سهميه 3 درصد معلولين در سازمان ياد شده، بايد نزديك به سه نفر باشد، لكن همانطور كه در صفحه 12 دفترچه راهنماي ثبت نام پنجمين امتحان مشترك فراگير اشاره گرديده، سهميه معلولين در اين سازمان 8 نفر اعلام شده است. كه بديهي است اين افزايش سهميه به دليل عدم تكميل سهميه 3 درصد معلولين در آزمون قبلي بوده است.

صدري نوش آبادي خاطرنشان كرد: در چهارمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور، در دستگاه‌هايي كه سهميه سه درصد معلولين آنان تكميل نشده، باقيمانده سهميه آن ها توسط سازمان سنجش آموزش كشور به عنوان موسسه مجري آزمون با هماهنگي اين سازمان حفظ گرديده و متعاقباً در آزمون هاي آتي آنان لحاظ خواهد شد.

معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: اين سازمان حسب وظيفه قانوني خويش مبني بر الزام جذب سهميه معلولين، همواره پيگيري ها و نظارت هاي لازم را انجام داده و در همين راستا به صورت واضح و روشن در بند (ج) سهميه ها و امتيازات قانوني صفحه 5 پنجمين آگهي استخدامي منتشره، اعلام كرده است كه: «جذب معلولين عادي با ارايه معرفي نامه ازسازمان بهزيستي كشور از محل سهميه استخدامي 3 درصد" قانون حمايت از حقوق معلولان" صرفاً از طريق شركت در امتحان مشترك فراگير، كسب حد نصاب لازم و رقابت بين كليه داوطلبان معلول و بر اساس نمره مكتسبه آنان در امتحان مشترك فراگير و به ميزان حداكثر دو برابر ظرفيت جهت معرفي به دستگاه هاي اجرايي جهت انجام مصاحبه استخدامي صورت مي پذيرد.

وي افزود: بديهي است انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهميه ياد شده از طريق رقابت بين جامعه معلولين صورت خواهد پذيرفت و تاكيد مي گردد كه  سهميه مذكور قابل تخصيص به ساير داوطلبان نبوده و در صورت عدم تكميل، باقيمانده ظرفيت اين سهميه نيز محفوظ خواهد ماند.

صدري نوش آبادي افزود: با توجه به ماده 5 آيين نامه اجرايي بند (ز) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب شماره 44178/88384 مورخ 1389/4/22 كه اعلام نموده «استخدام معلولان به شرط آنكه به تشخيص سازمان بهزيستي كشور، معلوليت مانع از ماموريت كاري نباشد، بلامانع است»، افراد معلول بايد توانايي انجام وظايف آن شغل را داشته باشند.

وي افزود: به همين دليل تعداد محدودي از دستگاه‌هاي اجرايي براي برخي از مشاغل خاص، شرايط سلامت پزشكي را مطرح مي‌كنند. براي نمونه وزارت آموزش و پرورش در پنجمين آزمون فراگير مشترك در صفحه 14 آگهي اعلام كرده است كه (كمي شنوايي داوطلب نبايد بيش از 40 دسي بل باشد و داوطلب بايد صداي نجوا را از فاصله 6 متري به خوبي بشنود)، البته توضيح ضرورت اين شرط و ساير شروط مطروحه به عهده وزارت مذكور است.

معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي افزود: اين موضوع مانع از جذب افراد معلول تا سقف تعيين شده در ساير مشاغل وزارت مذكور نبوده، چرا كه در معرفي افراد پذيرفته شده در هر صورت، رعايت سهميه سه درصد معلولين الزامي بوده و بديهي است در صورت عدم وجود داوطلبان معلول واجد شرايط، باقيمانده ظرفيت سهميه موصوف حفظ شده و به هيچ وجه قابل اختصاص به ساير سهميه‌ها نخواهد بود و بر اساس ماده 5 آيين نامه فوق الذكر تشخيص توانايي انجام كار معلولين عادي به عهده سازمان بهزيستي كشور است.

 

 

 


Powered by Tetis PORTAL