اخبار و رويدادها
10 خرداد 1400 12:11:30
بخشنامه در خصوص ابطال بند « د » ماده 3 دستور العمل موضوع ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 46 قانون مديريت خدمات كشوري موضوع بخشنامه شماره 144189 مورخ 28‏/3‏/97 سازمان اداري و استخدامي كشور، به شماره 12049 مورخ 1400/3/10

Powered by Tetis PORTAL