سازمان از نگاه رسانه ها
6 شهريور 1398 22:14:16
خبرگزاري ايسنا/رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور:توسعه دولت الكترونيك دغدغه و شعار ماست

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: ما توسعه دولت الكترونيك و بهبود شفافيت اداري و كاهش زمان خدمت رساني را شعار و دغدغه خود در دولت مي دانيم.

به گزارش ايسنا، جمشيد انصاري طي سخناني در پانزدهمين جشنواره شهيد رجايي دولت با بيان اينكه هفته دولت فرصت مناسبي براي ارائه گزارش عملكرد دولت به ملت است، اظهار كرد: بعد از روي كارآمدن دولت يازدهم برنامه اصلاح نظام اداري با هدف اجراي منويات رهبري و تاكيدات رييس جمهوري در هشت محور به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد و مقرر شد از ابتداي سال ۹۴ تا پايان سال ۹۶ اجرا شود.

وي افزود: دو برنامه جديد نيز در ادامه به اين برنامه ها اضافه شد كه يكي مديريت بهره وري در نظام اداري كشور بود و ديگري ايجاد شفافيت و مبارزه با فساد كه هردو قرار شد تا پايان دولت دوازدهم كاملا اجرايي شود.

انصاري با تاكيد بر اينكه ما برنامه اصلاح نظام اداري را با همه وزارتخانه‌ها به امضا رسانده ايم، ادامه داد: سال گذشته علاوه بر ضرورت پرداختن دستگاه ها به استقرار ميز خدمت، مسايلي از جمله كوتاه كردن زمان خدمت رساني را هم به اين برنامه اضافه كرديم و امروز هم از استانهاي برتر در اين زمينه قدرداني مي كنيم.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه رئيس جمهوري بر پيشرفت امر دولت الكترونيك تاكيد دارد، گفت: ايشان تاكيد داشته اند كه ارتباط مردم و كاركنان دولت را كم كنيم كه در اين زمينه در سال گذشته از 76 دستگاه كه قابليت استقرار ميز خدمت داشتند، 66 دستگاه را پوشش داديم و به دنبال توسعه اين مهم هستيم.

انصاري ادامه داد: مبناي ارزيابي دستگاه هاي اجرايي در جشنواره شهيد رجايي در دو حوزه شاخص هاي عمومي و اختصاصي است كه در بخش عمومي بر اساس ابلاغيه هاي اصلاح دستگاه هاي اجرايي است و در بخش اختصاصي عملكرد هركدام از اين دستگاه در وظايف مربوط به خود مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

رئيس سازمان اداري استخدامي كشور تاكيد كرد: كار جديدي كه امسال انجام شده، كليه مستندات جشنواره شهيد رجايي را در سامانه امور اداري و استخدامي قرار داديم و آن را قدمي در راه توسعه شفافيت در دستگاه هاي اجرايي و نظام اداري كشور مي دانيم.

وي در پايان گفت: ما توسعه دولت الكترونيك و بهبود شفافيت اداري و كاهش زمان خدمت رساني را شعار و دغدغه خود در دولت مي دانيم و اميدواريم بتوانيم در اين زمينه انتظارات رييس جمهوري را تحقق بخشيم.


Powered by Tetis PORTAL