اخبار و رويدادها
10 تير 1399 11:7:18
برابر با بند (ب) تبصره (21) قانون بودجه سال 1399 كل كشور؛ هرگونه استخدام دردستگاه‌هاي اجرايي داراي مقررات اداري و استخدامي خاص منوط به مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور شد

معاون رئيس‌جمهوري دستورالعمل نحوه اقدام دستگاه‌هاي اجرايي داراي مقررات اداري و استخدامي خاص درخصوص استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني را براي اجرا ابلاغ كرد.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، دستورالعمل نحوه اقدام دستگاه‌هاي اجرايي داراي مقررات اداري و استخدامي خاص (به استثناء دستگاه‌هايي كه به حكم قانون اساسي مقررات خاص دارند) درخصوص استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني كه از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه شده است، براي اجرا به دستگاه‌هاي مشمول ابلاغ شد.

اين بخشنامه و دستورالعمل‌هاي پيوست آن، با عنايت به بند (ب) تبصره (21) قانون بودجه سال 1399 كل كشور صادر شده است كه به موجب آن تمام اختيارات دستگاه­هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه كشور كه اعتبارات هزينه­اي خود را از محل قانون مذكور و پيوست­هاي آن دريافت مي­كنند و داراي مقررات خاص اداري و استخدامي هستند (به استثناي دستگاه‌هايي كه به حكم قانون اساسي مقررات خاص دارند)، در خصوص استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني در سال 1399 موقوف‌الاجرا شده و هرگونه استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني در تمامي دستگاه ‌هاي مشمول صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و اخذ تأييديه تأمين اعتبار از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر پيش‌بيني بار مالي در قانون است.

بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي در خصوص دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (21) قانون بودجه كشور سال 1399 كل كشور در خصوص نحوه استخدام و به كارگيري نيروي انساني به شماره 164305 مورخ 1399/4/9


Powered by Tetis PORTAL