مصوبات شوراي عالي اداري
14 شهريور 1397 11:43:4
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص برنامه جامع اصلاح نظام اداري-دوره دوم به شماره ۳۰۲۵۹۶ و تاريخ ۱۳۹۷/۶/۱۴​

Powered by Tetis PORTAL