6 بهمن 1398 14:17:32
بخشنامه در خصوص عدم قابليت اقدام از سوي دستگاه هاي اجرايي بر اساس پاسخ استعلام موردي دستگاه ديگر به شماره 640489 مورخ 1398/11/06

Powered by Tetis PORTAL