سازمان از نگاه رسانه ها
30 آذر 1398 20:11:8
ايسنا/ شرايط بازنشستگي كارمندان اعلام شد

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور بخشنامه شرايط بازنشستگي كارمندان را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد.

به گزارش ايسنا، براساس اين بخشنامه كه از سوي جمشيد انصاري ابلاغ شده است، آمده كه در راستاي رسيدن به اهداف مقرر در بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بر مبناي كاهش حجم و منطقي كردن اندازه دولت و همچنين به منظور ايجاد ظرفيت لازم براي اجراي تدابير دولت تدبير و اميد مبني بر بهره‌گيري از توانمندي‌هاي زنان و جوانان مستعد كشور براي تصدي پست‌هاي مديريت حرفه‌اي و افزايش سهم و نقش آنان در مديريت اجراي كشور اين بخشنامه از سوي شوراي عالي اداري براساس بند الف ماده ۱۰۳ قانون مديريت خدمات كشوري كه تصريح دارد دستگاه اجرايي مي‌تواند كارمند خود را با حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و ۳۵ سال خدمت براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از ۳۰ سال بازنشسته كند.

طبق اعلام سازمان اداري و استخدامي براساس اين بخشنامه، بايد ترتيبي اتخاذ شود تا با استفاده از اختيار حاصل از بند اعلام شده نسبت به بازنشسته كردن كارمندان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و پايين تر در مشاغل تخصصي و غير تخصصي با ۳۰ سال سابقه خدمت دولتي و با هر سني و دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر با ۳۰ سال سابقه خدمت دولتي در صورت درخواست ذي‌نفعان و ۳۵ سال سابقه خدمت دولتي و با هر سني اقدام لازم صورت بگيرد و سپس مطابق با بخشنامه سازمان استخدامي شماره مستخدم آنها در سامانه كارمند ايران باطل شود.

براين اساس سازمان اداري و استخدامي كشور عنوان كرده كه كليه دستگاه‌هاي اجرايي اختيار بازنشستگي در مورد كارمندان دستگاه‌هاي اجراي داراي قوانين و مقررات خاص و در خصوص مشمولين كليه صندوق‌هاي بازنشستگي برابر مقررات مربوط اعمال كنند.


Powered by Tetis PORTAL