اخبار و رويدادها
28 ارديبهشت 1399 10:19:24
ابلاغ دستورالعمل اجرايي مواد (91) و (92) قانون مديريت خدمات كشوري
معاون رئيس‌جمهوري بخشنامه «دستورالعمل اجرايي مواد (91) و (92) قانون مديريت خدمات كشوري و ضمائم مربوطه» را براي اجرا به دستگاه‌‌هاي اجرايي ابلاغ كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، جمشيد انصاري، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، به منظور تحقق بند «24» سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، اجراي برنامه هفتم و هشتم از دومين برنامه جامع اصلاح نظام اداري و به استناد تبصره (3) ماده (4) آيين‌نامه اجرايي مواد (84، 86، 87، 90، 91 و 93) قانون مديريت خدمات كشوري، «دستورالعمل اجرايي مواد (91) و (92) قانون مديريت خدمات كشوري و ضمائم مربوطه» را براي اجرا ابلاغ كرد.

اين دستورالعمل با عنايت به تدابير دولت و تأكيد رئيس‌جمهوري مبني بر استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني در برخورد همه‌جانبه و قاطع با مفاسد اداري و باتوجه به تجارب حاصل از اجراي دستورالعمل مذكور در سال‌هاي گذشته و كسب نظرها و پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط بازنگري و تدوين شده است.

به موجب اين بخشنامه، ضروري است تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول و استانداران ضمن اهتمام ويژه در اجراي صحيح و مؤثر مواد (91) و (92) قانون مديريت خدمات كشوري و اين دستورالعمل، گزارش جامع اجراي آن را مطابق سازِكار تعيين‌شده به سازمان اداري و استخدامي كشور ارسال كنند.

همچنين در اين بخشنامه، دستورالعمل اجرايي مواد (91) و (92) قانون مذكور، موضوع بخشنامه شماره 173706 مورخ 1393/12/27 لغو شده است.

گفتني است مواد (91) و (92) قانون مديريت خدمات كشوري به موضوع سلامت اداري و ممنوعيت اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداري و همچنين لزوم نظارت و كنترل بر كارمندان از سوي مديران مي‌پردازد.

 

 

بخشنامه در خصوص دستورالعمل اجرايي مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مديريت خدمات كشوري به شماره ۸۲۵۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷

 دستورالعمل اجرايي مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مديريت خدمات كشوري و ضمائم مربوطه


Powered by Tetis PORTAL