سازمان از نگاه رسانه ها
19 اسفند 1398 8:33:35
ايلنا/آغاز رسمي فرآيند ارزيابي عملكرد سال ۹۸ دستگاه‌هاي اجرايي كشور

به گزارش ايلنا به نقل از روابط‌ عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، ابتداي اين جلسه رفيع‌زاده، معاون نوسازي اداري سازمان، ضمن تشكر از همراهي تمامي نمايندگان دستگاه‌­هاي اجرايي كشور، برگزاري اين وبينار را آغاز رسمي فرآيند ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۸ دستگاه‌هاي اجرايي كشور خواند بر نكاتي ذيل اين موضوع تأكيد كرد.

وي لزوم توجه به اهداف تفاهم ­شده در برنامه عملياتي دوره دوم (۱۳۹۷-۱۳۹۹) را مهم دانست و افزود: تا به حال، هم در سطح ملي و هم در سطح استاني، توجه به اهداف تفاهم­شده و عملكرد دستگاه‌­ها متناسب با آن اهداف دقت كافي را نداشته است. بنابراين براي رفع اين نقيصه بايست تعامل مطلوبي بين ستاد و وابسته­‌ها و واحدهاي استاني دستگاه­‌هاي اجرايي صورت گيرد.

معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور توجه به ارزيابي واقعي شاخص­‌ها توسط دستگاه‌ها و اجتناب از مستندسازي را يك اصل در فرآيند ارزيابي خواند.

وي در پايان گفت: فلسفه وجودي ماده ۸۱ از فصل ۱۱ قانون مديريت خدمات كشوري، توجه به مديريت عملكرد و نه صرفاً ارزيابي است و به بيان ديگر بايد تحليل مناسب با عملكرد و علت عدم تحقق اهداف در آسيب­شناسي مورد توجه قرار گيرند.

در ادامه، هاشميه اناركي، رئيس امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني سازمان اداري و استخدامي كشور، ضمن ارائه توضيحاتي در خصوص آغاز فرآيند ارزيابي عملكرد، به‌صورت دقيق برنامه زمان‌بندي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۸ را تشريح كرد.

در بخش بعدي اين وبينار، شاخص‌­هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۸ به ترتيب توسط روساي امور حاضر در جلسه و يا نمايندگان آنان تشريح و به سؤالات مطرح شده‌ دستگاه‌­هاي اجرايي پاسخ داده شد.

در يازدهم اسفندماه نيز وبينار مشابهي توسط امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني براي معاونان نوسازي اداري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌هاي سراسر كشور برگزار و فرآيند ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۸ دستگاه‌­هاي اجرايي در سطح استان تشريح مي‌شود.


Powered by Tetis PORTAL