اطلاعيه و همايش ها
13 آذر 1398 11:50:59
شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۸ سطح استان به همراه چك ليست هاي مربوطه بر روي سايت قرار گرفت.

شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۸ سطح استان به همراه چك ليست هاي مربوطه بر روي سايت قرار گرفت و قابل دريافت مي باشد.

 

 شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سطح استان 98.zip


Powered by Tetis PORTAL