اخبار و رويدادها
18 مهر 1400 15:6:34
مراسم معارفۀ سرپرست مركز مطالعات نظام‌ها و فناوري‌هاي مديريتي سازمان اداري و استخدامي كشور برگزار شد
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور صبح امروز از مركز مطالعات نظام‌ها و فناوري‌هاي مديريتي سازمان بازديد كرد، همچنين جلسۀ معارفۀ سرپرست جديد اين مركز نيز با حضور وي برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، دكتر لطيفي با اشاره به اينكه تا امروز اقدامات ارزشمندي در اين مركز صورت گرفته، بيان داشت: انتظار نظام اداري از اين مركز بيش از اين است كه تا امروز انجام شده است.
وي ادامه داد: من چون دانشگاهي هستم و در فضاي پژوهشي نفس كشيده‌ و زيست كرده‌ام، مي‌دانم كه كار پژوهش يك كار ارزشمند است. همين كه پژوهشي ديده و خوانده مي‌شود براي پژوهشگر بسيار باارزش است. معمولاً حول دانشگاه‌ها اكوسيستمي ترسيم و تشكيل مي‌شود، مانند انديشكده‌ها، مراكز و پارك‌هاي فناوري و استارتاپ‌ها، به همين نسبت در فضاي اجرا - مخصوصاً سازمان اداري و استخدامي - نياز به يك اكوسيستم علمي و پژوهشي داريم كه آن را مركز مطالعات شكل مي‌دهد و راهبري مي‌كند اما اين اكوسيستم با فضاي دانشگاهي بايد متمايز باشد. در نظام اداري جنس پژوهش بايد به سمتي برود كه مصرف‌كنندۀ نهايي از آن استفاده كند.
دكتر لطيفي با تأكيد بر اينكه هر تصميمي كه در سازمان اداري و استخدامي كشور گرفته مي‌شود، بايستي پشتوانۀ علمي متقن از مركز مطالعات داشته باشد، گفت: مطالعات تطبيقي، مطالعات اسلامي، تجربۀ داخلي ما و سوابق كشور، همۀ اين‌ها بايستي در نظر گرفته شوند و اگر غير از اين باشد ما به خطا رفته‌ايم؛ بايد مجموعه‌اي كه به نظام اداري كشور متصل است و مي‌تواند به عنوان مفسر زبان علم براي اجرا و مفسر زبان اجرا براي اهل علم باشد در تصميم‌گيري‌ها نقش خود را ايفا كند. از همكاران اين مركز انتظار دارم اين مسئوليت خطير را با جديت پيگيري كنند.
معاون رئيس‌جمهوري خاطرنشان كرد: بايد درخصوص نقش و جايگاه مركز مطالعات نظام‌ها و فناوري‌هاي مديريتي در ارتقاي تصميم‌گيري‌هاي كشور كار شود. بايد نظام تصميم‌گيري مبتني بر چانه‌زني را به نظام مبتني بر پژوهش‌هاي متقن علمي تبديل كرد. اين مركز بايد ارتباطش با مجامع دانشگاهي و انديشگاهي را تقويت كند. ما بايد با تعامل با دانشگاه‌ها فضاي پژوهش‌ها را به سمت پژوهش‌هاي كاربردي كه مسئله‌اي را از كشور حل كنند ببريم.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: انتظار ويژه دارم مركز در تدوين اسناد كاربردي، مانند سند تحول اداري، سند بودجۀ ساليانه و ... حضور فعال داشته باشد و در اين راه از دانشگاه‌ها كمك بگيرد.
وي با اشاره به فرآيند خط‌مشي‌گذاري در سازمان، بيان داشت: بايد اين فرآيند جمع‌سپاري شود، بايد همۀ كارشناسان درگير با موضوعات باشند. انتظار دارم در حوزۀ فرآيند خط‌مشي‌گذاري سازمان براي نظام اداري كشور الگويي بومي طراحي شود. همچنين شوراي پژوهشي سازمان بايد تقويت و مركز اسناد راه‌اندازي شود. مركز اسناد سازمان بايد به مرجع دانشگاه‌ها تبديل شود.
در پايان اين جلسه دكتر رضوي‌پور نيز به ايراد سخن پرداخت و گفت: سازمان اداري و استخدامي كشور مغز متفكر حكمراني در كشور است و گرچه هر بخشي در اين سازمان وظيفه‌اي دارد، اما بايد همۀ زيرمجموعه‌ها با هم مرتبط، درهم‌تنيده و با يك‌ديگر در تعامل و ارتباط باشند و ايجاد اين ارتباط و تعامل مهم‌ترين وظيفۀ اين مركز است.
گفتني است معاونان اين مركز نيز به توضيح اقدامات و عملكرد خود پرداختند.

Powered by Tetis PORTAL