اخبار و رويدادها
6 ارديبهشت 1400 12:27:58
منشور اخلاقي و اداري و اخلاق حرفه‌اي كارگزاران نظام ابلاغ شد

معاون‌اول رئيس‌جمهوري منشور اخلاقي و اداري و اخلاق حرفه‌اي كارگزاران نظام را ابلاغ كرد.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، هيئت وزيران در جلسه 1400/2/1 به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (1) ماده (25) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب      1386-، منشور اخلاقي و اداري و اخلاق حرفه‌اي كارگزاران نظام را تصويب كرد.

به موجب اين تصويب‌نامه، كليۀ دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در چهارچوب اين منشور متناسب با مأموريت‌هاي خود، آيين رفتار حرفه‌اي و اخلاقي كاركنان خود را تدوين كنند.

همچنين دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شده‌اند در استخدام كاركنان خود، پس از طي مراحل گزينش و در بدو اشتغال به كار افراد، تمهيدات لازم براي اداي سوگند و امضاي منشور و آيين رفتار حرفه‌اي و اخلاقي توسط آنان را فراهم كرده و سوگندنامه و منشور امضاشده را در پروندۀ كارگزيني آنان نگهداري كنند.

طبق ماده (4) اين تصويب‌نامه، كارگزاران نظام موظفند در بدو ورود به خدمت، سوگند مندرج در اين تصويب‌نامه را ادا كرده و امضا نمايند.

اين منشور بر 15 اصل تكيه دارد و مفاد آن و تعهدات كارگزاران نظام در دو محور «انجام وظايف و مسئوليت‌هاي شغلي و سازماني» و «رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همكاران» تدوين شده است.

لازم به ذكر است، تصويب‌نامۀ شمارۀ 231430 / ت43914ك مورخ 1388/11/21 لغو مي‌شود.

 

متن تصويب‌نامه


Powered by Tetis PORTAL