اخبار و رويدادها
22 خرداد 1397 9:48:28
با ابلاغ جداول همسان‌سازي حقوق بازنشستگان، موظفين و مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعيِ نيروهاي مسلح حقوق بازنشستگان دولت امسال بيشتر از حقوق شاغلان افزايش مي‌يابد

جداول همسان‌سازي حقوق بازنشستگان، موظفين و مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعيِ نيروهاي مسلح، موضوع افزايش امتيازات جداول مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري جهت اجرا، ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور با اجرايي شدن اين ابلاغيه، حقوق بازنشستگان دولت امسال بيشتر از حقوق شاغلان افزايش مي‌يابد.

بر اساس اين گزارش با امضاي اين ابلاغيه توسط دو معاون رئيس جمهور، مهندس جمشيد انصاري، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور و دكتر محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، گام موثر ديگري در جهت همسان‌سازي حقوق بازنشستگان كشوري و لشگري قديم با بازنشستگان جديد و ترميم دريافتي اين بازنشستگان، در دولت دوازدهم برداشته شده است.

 اين جداول در اجراي تبصره (1) ماده (3) مصوبه شماره 12154/ت55257‌هـ مورخ 16 ارديبهشت ماه 1397 هيات محترم وزيران به وزراي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح براي اجرا ابلاغ شده است.

با اجرايي شدن اين ابلاغيه علاوه بر 10 درصد افزايش حقوق بازنشستگان لشگري و كشوري در سال جاري، افزايش حقوق برخي گروه‌هاي بازنشسته دولت به 5/22 درصد در سال 1397 خواهد رسيد.

تصريح مي‌شود كه اين افزايش حقوق با اولويت كساني است كه دريافتي آنان زير 20 ميليون ريال است و ساير گروه‌هايي از بازنشستگان كشوري و لشگري كه ماهانه بالاي 20 ميليون ريال دريافت مي‌كنند، نيز علاوه بر 10 درصد افزايش حقوق مشمول ضريبي از افزايش ناشي از اعمال اين ابلاغيه خواهند بود بنحوي كه هرچه افراد حقوق بازنشستگي بيشتري دريافت كنند اين ضريب افزايش، كاهش مي‌يابد.

توضيح اينكه بر اساس بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 دولت موظف شده است، حقوق بازنشستگان را براي تمامي گروه‌هاي بازنشستگي افزايش دهد و با ابلاغ مصوبه 16/2/1397 هيات وزيران حقوق بازنشستگان در سال 1397 به ميزان 10 درصد ابلاغ شده است.

علاوه بر اين در بند ج تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 الزامي در خصوص متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه زير 20 ميليون ريال حقوق مي‌گيرند، وجود دارد.

در بند ج تبصره 12 قانون بودجه 1397 كشور آمده است: دولت مجاز است اعتبار رديف 37-550000 جدول شماره (9) اين قانون را براي افزايش و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي ماهانه آنها كمتر از بيست ميليون ريال مي‌باشد، بر اساس آيين‌نامه اجرايي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، اختصاص دهد.

بر اساس اين بند، سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف شده‌اند كه جداول همسان‌سازي حقوق بازنشستگان را در اين دو صندوق با اولويت دريافت كنندگان زير 20 ميليون حقوق به اين دو صندوق اعلام كنند.

در اين ابلاغيه دو جدول ملاحظه مي‌شود كه يكي از آنها (الف)، جدول امتياز گروه‌هاي شغلي بازنشستگان و موظفين مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 و قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و ديگري، (ب) جدول امتياز گروه‌هاي شغلي بازنشستگان و موظفين مشمولين سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح است.

 

متن كامل ابلاغيه بدين شرح است: 

 


Powered by Tetis PORTAL