تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
29 آبان 1398 13:29:9
اساسنامه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات به شماره 108772/ ت 53092 ه به تاريخ 1398/08/29

Powered by Tetis PORTAL