تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
29 دي 1398 13:40:45
تصويب نامه دولت به شماره 138920/ ت 55342 ه به تاريخ 1398/10/29 در خصوص «ابلاغ آيين نامه اجرايي بند (ط) ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري»

Powered by Tetis PORTAL