سازمان از نگاه رسانه ها
23 تير 1397 14:46:5
ايرنا/جايگزيني رفاهيات پرداختي به كاركنان دولت در احكام كارگزيني كاركنان دولت براي تأثير در دوران بازنشستگي/ همسان سازي حقوق كاركنان قراردادي

معاون رييس جمهوري و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور تاكيد كرد: بايد نسبت به توان افزايي مديران و كاهش هزينه هاي دولت در استان ها اقدام شود كه در اين زمينه از استانداران مي خواهيم كميته صرفه جويي ايجاد كنند.

به گزارش ايرنا، جمشيد انصاري روز پنجشنبه در نشست شوراي اداري لرستان با بيان اينكه شرايط متفاوت شده است، گفت: بايد متناسب با وضعيت ويژه اي كه كشور اكنون در آن قرار دارد تصميم گيري شود.

وي افزود: در شرايط اعمال تحريم ها، كاهش فروش نفت و درآمدهاي نفتي در آينده نزديك و ماه هاي پيش رو كشور با كمبود درآمد مواجه خواهد شد.

معاون رئيس جمهوري اضافه كرد: علاوه بر اينكه به بخشي از درآمدهاي خود دسترسي نداريم، هزينه هاي جديدي نيز ايجاد مي شود براي كاهش هزينه ها لازم است كه استانداران كميته صرفه جويي تشكيل دهند. 

انصاري با تاكيد بر اينكه كشور در شرايط ويژه اي قرار دارد گفت: مديريت ها بايد متناسب با اين شرايط تغيير كند اما متاسفانه هنوز خيلي از مديران اين شرايط جديد را نپذيرفته و يا درك نكرده اند.

وي افزود: زماني كه رئيس جمهوري اشاره به تنگه هرمز مي كند اين حرف صرف نيست و اگر لازم باشد براي حمايت از چنين تصميم هايي نيروي مسلح هم وارد عمل مي شوند و انجام كار هزينه هايي هم خواهد داشت.

وي ادامه داد: تمام اين شرايط ويژه را نظام اداري كشور بايد مديريت كند و مديريت به شيوه و سبك و سياق گذشته ديگر جايز نيست و روش اداره امور نيازمند دگرگوني و تغيير است.

معاون رئيس جمهور گفت: مديران دستگاه هاي اجرايي به جاي درخواست هاي مكرر مبني بر تامين كسري بودجه تغييرهاي جدي در ماموريت هاي خود بدهند و اگر نياز است حتي مردم را توجيه كنند تا برخي توقع ها كاهش يابند.

وي افزود: مديران بايد متناسب با شرايط خاص و بحراني موجود توان افزايي و اولويت ها را مشخص كنند؛ حتي آموزش هاي لازم براي شرايط موجود بايد به كاركنان داده شود.

انصاري گفت: بزرگترين ظرفيت براي مديريت بحران كاركنان دولت هستند، اگر همراهي و همكاري كاركنان را نداشته باشيم به يقين در پيشبرد برنامه هاي دولت در شرايط ويژه با مشكل مواجه مي شويم.

معاون رئيس جمهوري ادامه داد: با كم كردن فاصله حقوق ها و ايجاد عدالت در پرداخت ها مي توان همدلي بين مردم و كاركنان دستگاه هاي مختلف ايجاد كرد كه در اين راستا بايد نظام پرداخت نيروهاي كارمعين و پيماني يكسان شود و ميزان اضافه كاري بالا براي افزايش حقوق بدون انجام كار اضافه اقدامي نادرست است.

 پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص همسان سازي حقوق كاركنان قرارداد كار معين

انصاري با اشاره به پرداخت برخي رفاهيات كاركنان گفت: برخي كاركنان تقاضا دارند به جاي اين گونه رفاهيات در احكام كارگزيني آنها در دوران بازنشستگي لحاظ شود كه مي توان همين كار را در راستاي رضايت مندي و همدلي بيشتر با كاركنان انجام داد تا بتوان در شرايط بحراني كنوني به منابع مالي كمك كرد.

معاون رييس جمهوري و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور بيان كرد: در راستاي كم كردن هزينه مي توان از هزينه هاي اضافي كاست و يا استفاده از خودرو را كاهش داد و منابع حاصل از اين صرفه جويي ها را صرف ماموريت هاي اصلي كرد.

وي با تاكيد بر مشاركت دادن مردم گفت: با توجه به تغييرات اخير در كشور مردم را بايد در حوزه نظارت هم وارد كرد مردم اگر در بخش نظارت ورود كنند بسيار بهتر مي توان نتيجه گرفت.

معاون رئيس جمهور با بيان اينكه نظارت و حضور مردم است كه قيمت ها را كنترل مي كند، تاكيد كرد: در حوزه كنترل بازار و در بخش هاي مختلف بايد از مشاركت مردم استفاده كرد.

انصاري با بيان اينكه ارتقاي شفافيت و تشديد مبارزه با فساد در دستور كار ويژه نظام اداري قرار گيرد گفت: در شرايط ويژه كنوني برخي براي نفع شخصي خود عمل مي كنند اما دستگاه و نظام اداري نبايد آلوده به فساد شود و همواره مبارزه با فساد و ارتقاي شفافيت در دستگاه ها بايد مورد توجه باشد.

وي با اشاره به تلاش براي ارتقاي بهره وري افزود: بايد از منابع محدود استفاده بيشتري صورت گيرد و تغييراتي در مفهوم بهره وري انجام شود.

معاون رئيس جمهور تاكيد كرد: شرايط ويژه را نمي توان مانند گذشته مديريت كرد و مديران در حوزه مديريت خود ابتكار عمل داشته باشند تا با پشتيباني مردم و هدايت رهبر معظم انقلاب از اين شرايط عبور كنيم.

انصاري افزود: مديران دستگاه هاي اجرايي مختلف به دنبال كسري هزينه ها نباشند بلكه بايد راهكارهايي در دستور كار قرار دهند تا بتوان به كاهش هزينه ها رسيد.

وي همچنين گفت: اكنون هشت ميليون دانش آموخته دانشگاهي در كشور وجود دارد كه دو ميليون نفر آنها در نظام اداري مشغول به كار هستند و 6 ميليون باقي مانده بايد در بخش خصوصي و ساير حوزه ها جذب شوند.

انصاري با بيان اينكه بخش قابل توجهي از دانش آموختگان امكان جذب در دولت ندارند، گفت: دولت در نهايت مي تواند سه ميليون نيرو جذب كند و با توجه به اينكه سالانه 100 هزار خروجي داريم طبق قانون يك سوم آنها يعني معادل 30 تا 40 هزار نفر را مي توان جذب كرد.

وي با بيان اينكه دولت دو ميليون و 672 هزار نيروي انساني دارد، افزود: كل نيروهاي كار كشور 23 ميليون نفر است كه به اين ترتيب 15 درصد نيروي كار در بخش دولتي مشغول به كار است.

معاون رييس جمهوري و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور بيان كرد: سالانه 100 هزار نفر در كشور بازنشسته مي شوند و اين در حالي است كه هر سال 800 هزار نيروي كار از دانشگاه ها دانش آموخته مي شوند.

انصاري اظهار داشت: دانش آموخته ها بايد مهارت هاي لازم را كسب كنند تا بتوانند در بازار كار جذب شوند.

وي افزود: در بسياري از موارد نظام اداري وظايف اصلي خود را فداي موضوعيت خود كرده است و به عبارتي آن قدر به اهداف موضوعي پرداخته كه هدف ها و مسئوليت هاي اصلي خود را فراموش كرده است.

انصاري با اشاره به اينكه آموزش و پرورش بخش قابل توجهي از منابع را به خود اختصاص داده است، گفت: اين سازمان بايد پاسخگو باشد كه اين همه منابع كلان را كه به سختي حاصل مي شود چگونه تبديل به ارتقاي كيفيت آموزشي مي كند.

معاون رييس جمهوري و رييس سازمان اداري و استخدامي افزود: در دنيا 25 درصد كاركنان آموزش و پرورش در مشاغل پشتيباني و 75 درصد در بخش اصلي آموزش قرار دارند ولي اين نسبت در كشور ما 37 به 63 است كه آموزش و پرورش بايد پاسخگو باشد.

وي اظهار داشت: ايران بعد از سوئيس بالاترين نسبت دانش آموز به كاركنان را دارد كه بايد اين تفاوت نسبت و مازاد نيرو را تعيين تكليف كرد.

انصاري با اشاره به تقاضاي برخي مديران در خصوص افزايش بودجه از محل عمومي گفت: چرا از درآمدهاي اختصاصي از محل ارايه خدمات به مردم بهره گرفته نمي شود و چرا توقع داريد همه نيازها از محل بودجه عمومي تامين شود.

وي ادامه داد: سال گذشته به وزارت بهداشت مجوز استخدام 11 هزار و 590 نفر داده شد و با در نظر گرفتن هشت هزار نفر در آموزش و پرورش و مجوزهاي استخدام هيات هاي علمي در مجموع 12 هزار و 500 مجوز استخدام از محل بودجه عمومي واگذار شده است.

وي گفت: آمار نيروي انساني دولت ٢٢٦٧٠٠٠ و مجموع شاغلان بخش عمومي سه ميليون نفر است.


Powered by Tetis PORTAL