سازمان از نگاه رسانه ها
20 شهريور 1399 10:45:21
خبرگزاري فارس/انصاري: رويكرد به توسعه در كشور بايد تغيير كند

به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري فارس، جمشيد انصاري معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي در نشست گفتار روز كه در موسسه پژوهشي انقلاب اسلامي برگزار شد، اظهار داشت: اگر در نظام اداري بخواهيم ورود پيدا كنيم اول بايد ببينيم اين نظام اداري براي چه راه افتاده است. نظام اداري شكل نگرفته است كه در آن چند ميليون كارمند حقوق بگيرند. نظام اداري ايجاد شده تا اهدافي را كه براي استقرار نظام جمهوري اسلامي پيش‌بيني شده را با ابزارهايي محقق كند.

وي افزود: اگر ساده بخواهيم نگاه كنيم نظام اداري درست شده تا التزام امور را در اداره كشور برقرار كرده و بتواند فعاليت مردم در كشور را تسهيل كند. همچنين در مرحله دوم بتواند برنامه توسعه كشور را راهبري كند و در جاهايي هم كه وظيفه خدمت با دولت است بتواند به بهترين نحو ماموريت خود را انجام دهد.

انصاري ادامه داد: بنابراين اول بايد به اين سوال جواب داد كه آيا نظام اداري در عملكرد خود عدالت محور هست يا خير. ما وقتي مي خواهيم اداره امور كشور را با انتظام جلو ببريم آيا نوع برخورد نظام اداري با مجموعه گروه ها همراه با عدالت است؟ آيا لزوما مجموعه هاي نظام اداري در چارچوب عدالت كار مي كنند؟ آيا نظام اداري مي تواند عدالت در ميان مجموعه ها در مناطق مختلف كشور را برقرار كند؟ يا اينكه كسي به نظام اداري گفته كه به فلان منطقه محروم رسيدگي نكنيد يا اين كاركرد نظام اداري است كه بي عدالتي را زشت نمي دانسته است.

رئيس سازمان امور استخدامي افزود: گزارش ها حاكي از اين است كه ما در برخي حوزه ها در طول سالهاي قبل از انقلاب نسبت به بعد از انقلاب در شاخص هاي توسعه عقب هستيم ولي فكر نمي كنم دستگاه هاي اداري ما چنين نتيجه اي را خواسته باشند.

وي افزود: همچنين مناطق مرزي ما در شاخص هاي توسعه به نسبت اول انقلاب تضعيف شده و بالعكس شهرهاي مرزي كشورهاي همسايه در اين سالها به لحاظ شاخص توسعه شرايط بهتري دارد كه اين مسئله به عملكرد نظام اداري ما باز مي‌گردد. 

انصاري ادامه داد: در حوزه فرصت‌هاي برابر هم در قانون و مقررات و هم در اجرا مشكل داريم به هر حال رابطه بازي و متوسل شدن به ديگران كه از ائمه شروع مي شود و به كاركنان دستگاه هاي اداري ختم مي‌شود وجود داشته است.

وي ضمن بيان اينكه آنجا كه ما به سمت رفاه و تحقق وظايف دولت مي رويم مثال‌هاي متعددي مي توان زد كه فرصت هاي برابر محقق نشده است، تصريح كرد: تا زماني كه رويكرد ما و به تبع آن عملكرد ما در نظام اداري به سمت تحقق عدالت در بين آحاد شهروندان در مناطق مختلف نباشد خيلي نمي توان به عدالت در نظام اداري و بين كاركنان اميدوار بود.

معاون رئيس جمهور با ذكر مثالي افزود: به طور مثال همين الان در آموزش و پرورش متوسط حقوق پرداختي به معلمان در تهران و اصفهان در مقايسه با هرمزگان و فارس بيشتر است. 

انصاري وي در تشريح علت اين مسئله تاكيد كرد: دليل اين است كه متوسط سنوات معلمان در تهران بيشتر از ۲۰ سال است. بنابراين دريافتي او سه برابر بيشتر از معلماني است كه هم اكنون در مدارس به طور مثال لرستان مشغول به كار مي شوند و همين مسئله متعاقبا در كيفيت معلم ها در تهران و اصفهان تاثير دارد و در نهايت نتيجه اين مي شود كه در كنكور دانش آموزان شهر تهران يا اصفهان وضعيت بهتري نسبت به دانش آموزان لرستان يا هرمزگان خواهند داشت. 

معاون رئيس جمهور با بيان اينكه ما بايد ابتدا به اين موضوع ورود كنيم كه چگونه مي توانيم عدالت را در پهنه سرزميني كشور پياده كنيم كه طبعا در اين راستا بايد اهداف و ماموريت هاي نظام هاي اداري متحول شود، گفت: امروز سازمان برنامه و بودجه پول را در نقاط مركزي و توسعه يافته خرج مي كند و ديگر استان هاي و شهرستان از سرريز آن بهره مند مي شوند. چه كساني اين نظام را در سازمان برنامه و بودجه نهادينه كرده است. 

وي ادامه داد: معتقدم يك نقد به مدل توسعه كشور وجود دارد و اگر بخواهيم همين روند را ادامه دهيم نتيجه آن فقر و بي عدالتي و اختلاف طبقاتي است كه اجتناب ناپذير است. بنابراين نگاه و رويكرد به توسعه در كشور بايد تغيير كند. 

انصاري افزود: به نظر مي رسد سازمان هايي چون سازمان برنامه و بودجه خيلي سياسي نيستند حتي اگر مديران ارشد آن چهره هاي سياسي باشند و به نوعي برنامه هاي كلي سازمان را با اصلاحاتي دنبال مي كنند. من برنامه اول در نظام اداري را به مرحله نگارش در آورده ام و تصور نمي كنم كه دوستان ديگر جريان هاي سياسي از جمله آقاي فروزنده نيز به شكل معناداري اساس اين برنامه را در برنامه هاي بعدي تغيير داده باشند و اينطور نيست كه مسائل سياسي در سازمان هايي چون سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامي خيلي دخيل باشد. 

رئيس سازمان امور استخدامي دولت تاكيد كرد: دولت در بحث حقوق ها نقش جبران خدمت را دارد و نقش دولت تامين رفاه و معيشت كاركنان نيست. دولت اساسا وظيفه رفاه و معيشت آحاد ملت را دارد.


Powered by Tetis PORTAL