اخبار و رويدادها
1 تير 1399 9:38:28
بخشنامه در خصوص دستورالعمل شرايط احراز پستهاي مديريتي كليه مديران عامل و اعضاي هيات مديره شركت هاي دولتي و وابسته به دولت و افرادي كه به نمايندگي سهام دولت در شركتها به عنوان عضو هيات به شماره 144192 مورخ 1399/1/4

Powered by Tetis PORTAL