تصويب نامه ها و بخشنامه هاي شوراي توسعه مديريت
9 دي 1397 19:50:54
بخشنامه به شماره 550254 مورخ 1397/10/09 در خصوص تصويب مشاغل كارشناس نقشه برداري و كارشناس امور ساختمان و تأسيسات به عنوان مشاغل عمومي

Powered by Tetis PORTAL