اخبار و رويدادها
1 تير 1399 9:33:45
بخشنامه در خصوص اصلاح دستورالعمل اجرايي بند (9)ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري شماره 200/14593/2 مورخ 1388/2/21 به شماره 144093 مورخ 1399/4/1

Powered by Tetis PORTAL