اخبار و رويدادها
20 تير 1399 19:2:48
معاون سازمان اداري و استخدامي در گفت و گو با ايرنا: اعلام شرط تعطيلي ادارات و دوركاري كارمندان در دوران كرونا

تهران - ايرنا - معاون نوسازي سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: هر نوع اظهارنظر در خصوص تعطيلي ادارات بي اساس است،  تصميم‌گيري در ارتباط با تعطيلي ادارات، كسب و كارها و ايجاد محدوديت‌ها، تنها با ستاد ملي مقابله با كروناست.

با شيوع بيماري كرونا و تاكيد بر محدوديت تردد و تجمع، در كنار تعطيلي و محدود كردن فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي، حضور كاركنان در محل كار نيز تغيير كرد به اين صورت كه در فروردين ماه يك سوم كارمندان در محل كار خود حاضر بودند و مابقي دوركار بودند.

در ادامه با رفع برخي محدوديت‌ها دو سوم به محل كار خود بازگشتند و مابقي از طريق دوركاري و يا استفاده از مرخصي به صورت نوبت‌بندي از حضور در محل كار معاف شدند و در عين حال ساعت كاري نيز به هفت و ۳۰ تا ۱۴ و ۳۰ دقيقه تغيير كرد.

حال با افزايش پرشتاب مبتلايان و جانباختگان، بسياري دوركاري را حداقل اقدام براي كاهش خطرات مي‌دانند. معاون نوسازي سازمان اداري و استخدامي روز جمعه در گفت و گو با ايرنا در اين خصوص گفت: از زمان شيوع بيماري كرونا به اقتضاي مصوبات ستاد ملي مبارزه با اين بيماري، ميزان حضور كارمندان در محل كار را تعيين مي‌كرديم.

«علاء الدين رفيع زاده»  افزود: آخرين بخشنامه‌اي كه سازمان اداري و استخدامي درباره ميزان حضور كارمندان به صورت كلي صادر كرده شد به اين صورت است كه دستگاه‌هاي اجرايي در صورتي مي‌توانند كارمندان خود را دور كار كنند كه زيرساخت لازم براي اين منظور فراهم  باشد.

معاون نوسازي سازمان اداري و استخدامي گفت: طبق بند پنجم بخشنامه هفتم خردادماه كه به دستگاه‌ها ابلاغ شد، آمده است كه در صورت تامين زيرساخت‌هاي لازم از سوي دستگاه‌هاي اجرايي، كارمندان مي‌توانند از منزل خدمات الكترونيكي ارائه كنند.

وي گفت: يكي ديگر از بخشنامه‌هاي سازمان اداري استخدامي كه چند روز گذشته ابلاغ شد تمام كاركنان شاغل در ادارات، مراكز ارائه خدمات عمومي و واحدهاي عملياتي را ملزم به استفاده از ماسك در محل كار مي‌كرد.

رفيع زاده افزود: مسوولان موظفند نسبت به استفاده ماسك توسط كاركنان نظارت داشته باشند و در صورت عدم پيروي مانع حضور آنها در محل كار شوند و غيبت روزانه تلقي شود.

تعطيلي ادارات تنها با تصميم ستاد ملي مقابله با كروناست

وي درباره تعطيلي ادارات در روزهاي آينده گفت: با شيوع كرونا وحدت فرماندهي در كشور وجود دارد و هر نوع تصميم‌گيري در ارتباط با تعطيلي ادارات، كسب و كارها و ايجاد محدوديت‌ها، تنها با مرجعيت ستاد ملي مقابله با كروناست.

اين مقام مسوول تاكيد كرد: هر تصميمي كه در اين ستاد اتخاذ شود براي همه لازم الاجراست. سازمان اداري و استخدامي نيز برابر تصميمات كارگروه مقابله با كرونا بخشنامه به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ مي‌شود.

معاون نوسازي سازمان اداري و استخدامي تصريح كرد: هر نوع اظهارنظر در خصوص تعطيلي ادارات بي اساس است و هر نوع تصميم در اين خصوص براساس مصوبه ستاد ملي مقابله با كروناست.  


Powered by Tetis PORTAL