اخبار و رويدادها
2 مرداد 1398 22:30:30
سفر معاون رئيس جمهور به بيرجند

مهندس انصاري، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در سفر به استان خراسان جنوبي در فرودگاه بيرجند مورد استقبال استاندار  و معاونان استاندار رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و برخي از مديران كل استان استقبال قرار گرفت
در مراسم استقبال محمدصاق معتمديان استاندار خراسان جنوبي ضمن خير مقدم به  رئيس سازمان اداري و استخدامي اظهار اميدواري كرد حضور مهندس انصاري در استان بتواند گره گشاي برخي مسايل استان باشد.

قرار است مهندس انصاري در اين سفر در جلسه شوراي اداري استان و  شوراي راهبري توسعه استان حضور يابد. ديدار با كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بخش ديگر برنامه مهندس انصاري در اين سفر است.


Powered by Tetis PORTAL