سازمان از نگاه رسانه ها
28 دي 1399 19:41:21
ايرنا/رييس جمهوي سه مصوبه جديد شوراي عالي اداري را ابلاغ كرد

تهران-ايرنا- در راستاي اجراي بند ۱۶ سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب مبني بر دانش‌بنيان‌كردن نظام اداري، سه تصويب ‌نامه‌ جديد شوراي‌عالي اداري از سوي رييس جمهوري و رييس اين شورا ابلاغ شد.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، در نخستين مصوبه، رئيس‌جمهوري و رييس شوراي‌عالي اداري تصويب‌نامه اضافه‌شدن يك تبصره به بند اول ماده (۲) تصويب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ اين شورا را ابلاغ كرد.

به موجب اين تصويب‌نامه كه در يك‌صدوهشتادوششمين جلسه شوراي‌عالي اداري بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد بند (۱۱) ماده (۱۱۵) قانون مديريت خدمات كشوري تصويب شده است، شرط دارابودن «گواهينامه شايستگي عمومي احراز سمت‌هاي مديريتي» براي انتصاب در سطوح مديريت حرفه‌اي پايه و عملياتي (كه به عنوان سطوح سرپرستي تعريف مي‌شوند)، از تاريخ اين مصوبه به مدت ۳ سال الزامي نيست.  در اين تصويب‌نامه تأكيد شده است؛ در شرايط مساوي اولويت انتصاب در سطوح مورد اشاره با دارندگان گواهينامه مذكور خواهد بود.

در مصوبه دوم و در اجراي بند ۱۶ سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب مبني بر دانش‌بنيان‌كردن نظام اداري از طريق به‌كارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه‌سازي اطلاعات، دستورالعمل مديريت دانش در دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد.

شوراي‌عالي اداري در يك‌صدوهشتادوششمين جلسه خود بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و در اجراي بند ۱۶ سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب مبني بر دانش‌بنيان‌كردن نظام اداري از طريق به‌كارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه‌سازي اطلاعات؛ بند ۲-۱ سياست‌هاي كلي علم و فناوري مبني بر مديريت دانش و پژوهش و انسجام‌بخشي در سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي در حوزه علم و فناوري، و همچنين به استناد بندهاي ۸ و ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات كشوري و در راستاي عملياتي‌كردن محور پنجم دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري، «دستورالعمل مديريت دانش در دستگاه‌هايي اجرايي» را ۶ ماده و ۲ تبصره تصويب و رئيس‌جمهوري و رئيس اين شورا براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري ابلاغ كرد.

همچنين شوراي‌عالي اداري در يك‌صدوهشتادوششمين جلسه خود بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور، با هدف ارتقاي سطح كيفي خدمات دولت، در اجرا و تكميل مواد ۲، ۳ و ۴ تصويب‌نامه شماره ۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶ مورخ دهم شهريور ۱۳۹۶ شوراي‌عالي اداري و به منظور تسريع در انجام «اصلاحات فرآيندي در نظام اداري» مواردي را تصويب كرد. متن كامل هر سه تصويب‌نامه در وب سايت رسمي سازمان اداري و استخدامي كشور به آدرس aro.gov.ir در دسترس است. 


Powered by Tetis PORTAL