سازمان از نگاه رسانه ها
28 تير 1400 14:32:16
ايرنا/معاون رييس جمهوري: اجتماعي‌سازي مفهوم بهره‌وري در دستور كار باشد

تهران- ايرنا-رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور گفت: امروز نياز داريم تا مفهوم بهره‌وري بيش از پيش اجتماعي‌سازي شده و ترويج عمومي اهميت اين موضوع در دستور كار همه دستگاه‌ها قرار گيرد.

«جمشيد انصاري» روز دوشنبه در آيين نخستين دوره اعطاي نشان ملي بهره وري ايران افزود: در اين زمينه حرف هاي ناگفته، كارهاي نكرده و راه هاي نرفته در كشور زياد است و در حقيقت مفهوم جديدي در فضاي اقتصادي و اجرايي كشور تلقي مي شود.

رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصريح كرد: پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، ايران به جرگه سازمان بهره وري آسيايي پيوست و در دهه ۶۰ آن را تمديد كرد، اما در عمل فعاليت هاي جدي در اين حوزه به عنوان يك امر سازمان يافته از سوي دولت از دهه ۷۰ آغاز شد كه نشان مي دهد اين موضوع به اندازه كافي شناخته شده نبود يا اهميت آن مورد توجه قرار نگرفت.

معاون رييس جمهوري تاكيد كرد: آنچه مسلم است موضوع بهره وري هنوز پا به پاي بسياري از مسائل مهم كشور جا نيفتاده و اجتماعي نشده است بر اين اساس اجتماعي كردن مفهوم بهره وري در دستور كار قرار بگيرد.

وي ادامه داد: در اين راستا نياز داريم از آرا و نظرات صاحب نظران مديران فعالان رسانه ارتباط جمعي فعالان فضاي مجازي و دانشجويان به ويژه در رشته مديدريت و اقتصاد بهره بگيريم تا بيش از گذشته ترويج عمومي براي اين مفهوم انجام و اجتماعي سازي شود.

انصاري تاكيد كرد: آسيب شناسي و پرداختن به دلايل عدم توفيق در بهره‌وري از ضروريات است و به طور حتم كنكاش در دلايل مهم عدم توفيق، مي تواند موانع آن را رفع كند.

رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه امروز در كشور در بسياري مفاهيم درگير و گرفتار دو دسته افراد هستيم، گفت: دسته نخست افرادي هستند كه تنها به ظاهر يك مفهوم مي پردازند اما عمق موضوع را درك نكردند و دسته دوم هستند افرادي كه حرف ها و نظراتي دارند كه هيچ كس آن را درك نمي كند و به نظر مي‌رسد در مفهوم بهره‌وري شاهد اين مشكل هستيم.

وي افزود: امروز در مفهوم بهره وري در زمينه هاي فرهنگي جامعه كم توجه هستيم و ترويج آن نيازمند يك كار ظريف فرهنگي است.

معاون رييس جمهوري خاطرنشان كرد: در جامعه ما با بستر فرهنگي حاكم كه مديران اسير مسائل روز و چارچوب هاي خاص فرهنگي هستند نمي توان بدون توجه به آن در زمينه بهره وري موفق شد و اينكه بخواهيم با صرف هزينه هاي كم به نتيجه برسيم (كاركرد اصلي بهره وري) با فرهنگ عمومي جامعه ما همخواني ندارد.

رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور اظهار داشت: براي استقرار يك مفهوم بايد در وهله نخست همه زمينه هاي آن را فراهم كنيم اما با توجه به اينكه در مفهوم بهره وري به دليل گرايش هاي فرهنگي جامعه يك برداشت ناقص از آن وجود دارد و در بين دانشگاهيان نيز حرف هاي متناقضي زده مي شود، نيازمند زمان بيشتري هستيم تا يك مفهوم واحد و داراي قابليت اجرا را ترويج كنيم.

وي ادامه داد: اگر اين مسئله بر مبناي يك ضرورت در دستور كار قرار گرفته و سازمان ملي بهره وري به عنوان يك رويكرد به آن بپردازد به نتايج بهتري خواهيم رسيد تا اينكه بر مبناي مفاهيم علمي به آن پرداخته شود.

انصاري خاطرنشان كرد: در اين راستا دولت و دستگاه هاي اجرايي بايد ضمن ارتقاي بهره وري در مجموعه هاي تابعه خود، هدايت‌گر جامعه به اهميت موضوع و ترويج آن در بخش هاي مختلف باشند تا موضوع بهره وري هر چه بيشتر ترويج شده و درك عمومي از آن افزايش يابد.

به گزارش ايرنا، در اين مراسم با حضور انصاري از نشان ملي بهره‌وري ايران رونمايي شد.


Powered by Tetis PORTAL