سازمان از نگاه رسانه ها
2 تير 1398 19:28:23
ايرنا/مديران جوان جايگزين مديران با سن بالا مي شوند
بندرعباس - ايرنا - معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: براساس دومين برنامه جامع اصلاح نظام اداري، مديران جوان جايگزين مديران با سن بالا مي شوند.

سيدصدرالدين صدري نوش‌آبادي روز يكشنبه در دومين نشست شوراي اداري هرمزگان اظهار داشت: براساس اين برنامه ميانگين سني مديران هشت سال كاهش مي‌يابد.

وي ادامه داد: البته در جريان اجراي دومين برنامه جامع اصلاح نظام اداري، انتقادها به بالا بودن سن مديران دستگاه‌هاي اداري كشور كاهش مي‌يابد.

معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور، هدف از اجراي دومين برنامه جامع اصلاح نظام اداري را تبديل دولت به دولتي كارا و اثر بخش، پايبند به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي، چابك و انعطاف پذير عنوان كرد.

صدر آبادي اضافه كرد: دراين زمينه راهبردهايي شامل چابك سازي، مناسب و متناسب سازي حجم و اندازه دولت، توسعه دولت الكترونيك و بهره گيري از فناوري‌هاي نوين، صيانت از حقوق شهروندان، توجه ويژه به توانمندسازي كاركنان و ارتقاء كيفي مديران دولتي، اداره واحدهاي عملياتي در فضاي رقابتي، ارتقاء شفافيت، پاسخگويي و سلامت اداري و مقابله مؤثر با فساد، ارتقاء بهره‌وري سازمان و نيروي انساني تعيين‌شده است.

وي افزود: با توجه به اين اهداف و راهبردها، برنامه‌هايي تهيه شده كه شامل مهندسي نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري، دادن خدمات در فضاي رقابتي، مديريت سرمايه انساني، بهبود در نظام‌ها و فناوري‌هاي مديريتي، توسعه فرهنگ سازماني، صيانت از حقوق شهروندان، ارتقاء پاسخگويي، شفافيت و مقابله با فساد، مديريت بهره‌وري نظام اداري و اجرايي كشور و نظارت و ارزيابي مي‌شود.

صدري نوش آبادي يادآور شد: بر اساس زمانبندي مشخص بايد رتبه كشور در دولت الكترونيك از ۹۰ به ۷۰ ارتقاء يافته، كيفيت خدمات دولتي ۳۰ درصد افزايش يابد، مديران داراي گواهي شايستگي باشند و ۳۵ درصد رشد اقتصادي كشور از محل بهره وري حاصل شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع تبديل وضعيت كاركنان اداره‌هاي دولتي پرداخت و با تاكيد بر اينكه همه خواسته‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي از سازمان اداري و استخدامي بايد مبتني بر قانون و مقررات باشد، افزود: چهار نوع رابطه شامل استخدام رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و كارگري بين افراد و اداره‌هاي دولتي وجود دارد.

معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور بيان داشت: اداره‌هاي دولتي تا درصد مشخصي مي‌توانند افراد را در قالب قرارداد كار معين براي مدت يك سال بكار گيرند و هيچ مقرره اي در هيچ قانوني وجود ندارد كه بتوان اين افراد را تبديل وضعيت كرد.

وي افزود: اين افراد براي تبديل وضعيت بايد در آزمون استخدامي شركت كرده و حد نصاب نمره معين را كسب كنند.

صدري نوش آبادي ادامه داد: در رابطه كارگري، افرادي زير پوشش قانون كار توسط اداره‌هاي دولتي مي‌توانند بكار گرفته شوند.

وي اشاره كرد: نيروهاي طرحي از محل اعتبار طرح براي انجام فعاليت‌هاي مربوط به همان طرح بكار گرفته مي‌شوند و با پايان يافتن آن طرح، رابطه‌ي آنها با اداره‌هاي دولتي نيز پايان مي‌يابد.

معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور تاكيد كرد: افراد شركتي كارمند دولت نبوده، دولت هيچ گونه تعهدي نسبت به آنها ندارد و كارفرماي غير دولتي دارند.


Powered by Tetis PORTAL