سازمان از نگاه رسانه ها
28 تير 1400 14:37:9
باشگاه خبرنگاران جوان/ رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور مطرح كرد. فرهنگ نهاد‌هاي اقتصادي كشورهر چقدر پول بدهي آش ميخوري است!

انصاري گفت: وقتي در نظام اداري و دستگاه‌هاي اقتصادي ما فرهنگ هر چقدر پول بدهي آش مي‌خوري حاكم است، نقطه مقابل آن در زمينه بهره وري قابل درك نيست.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، جمشيد انصاري معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در مراسم رونمايي از نشان ملي بهره وري اظهار كرد: در زمينه بهره وري به نظر مي‌رسد كه حرف نگفته و راه نرفته زيادي داريم. مفهومي جديد در نظام اداري كشور ماست.

او افزود: سال هاست كه به سازمان آسيايي بهره وري پيوسته ايم، اما عملا اين موضوع نمودي نداشته كه نشان مي‌دهد يا براي مسئولان اهميتي نداشته يا شناخته شده نبوده است.  اين موضوع در جامعه نيز هنوز شناخته شده نيست و اجتماعي كردن مفهوم بهره وري بايد در دستور كار قرار بگيرد.

اين مقام مسئول با اشاره به اهميت استفاده از توان مجموعه‌هاي علمي در اين زمينه، تاكيد كرد: بايد دلايل اين عدم توفيق مورد بررسي قرار بگيرد.

معاون رئيس جمهور در ادامه گفت: در مفاهيم دچار دو گروه هستيم كه سخن يكديگر را متوجه نمي‌شوند. افرادي كه از مفهوم يك ظاهري را مي‌شناسند در حالي كه عمق موضوع را درك نكرده اند و در مقابل گروهي هستند كه مسائلي را درك كرده اند كه ديگران متوجه نمي‌شوند.

او تاكيد كرد: در مفهوم بهره وري نيز شاهد چنين وضعيتي هستيم يعني در مفهوم بهره وري، نسبت به ظرفيت فرهنگي جامعه بي توجه هستيم.

انصاري گفت: وقتي در نظام اداري و دستگاه‌هاي اقتصادي ما فرهنگ هرچقدر پول بدهي آش مي‌خوري حاكم است، نقطه مقابل آن در زمينه بهره وري قابل درك نيست؛ بنابراين بهره وري را نمي‌توان بدون توجه به زمينه فرهنگي پيش برد.  به دليل گرايشات فرهنگي در جامعه و نقص برداشت از مفهوم يا اولويت نداشتن مفهوم بهره وري، زمان زيادي را نياز داريم تا ترويج آن در ذهن و عمل مديران و عوامل فعال در اين حوزه جا انداخته شود.

انصاري در پايان گفت: تجربه نشان داده ضرورت‌هايي كه براي سياستگذاران و برنامه ريزان اولويت دارد، چيز ديگري است. مفهوم در حوزه اقتصاد و بهره وري بسيار متفاوت با چيزي است كه در سخنان روزمره خود به آن مي‌پردازيم.


Powered by Tetis PORTAL