اخبار و رويدادها
14 ارديبهشت 1399 13:44:22
اطلاعيه قابل توجه افراد معرفي شده مرحله دوم هفتمين امتحان مشترك فراگير دستگاه­هاي اجرايي(مختص سازمان اداري و استخدامي كشور)

"اطلاعيه"

قابل توجه افراد معرفي شده مرحله دوم هفتمين امتحان مشترك فراگير دستگاه­هاي اجرايي(مختص سازمان اداري و استخدامي كشور)

* به اطلاع آن دسته از افراد معرفي شده مرحله دوم(مصاحبه) در سايت سازمان سنجش و آموزش كشور مي­رساند:

داوطلباني كه اطلاعات خوداظهاري و مدارك و مستندات آنان توسط دستگاه تاييد گرديده است موظفند جهت شركت در مصاحبه استخدامي با به همراه داشتن اصل و كپي مدارك ذيل، طبق زمان­بندي مندرج در جدول ذيل به آدرس: تهران، خيابان كريم خان­زند، خيابان استاد نجات اللهي شمالي، انتهاي كوچه زبرجد، پلاك 2، مركز آموزش مديريت دولتي مراجعه نمايند.

توضيح: داوطلبان گرامي، ضروري است در روز مصاحبه تخصصي، اصل و كپي مدارك ذيل را به همراه داشته باشند:

1- داوطلباني كه داراي رتبه اول تا سوم در مقطع تحصيلي ميان دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود را دارا مي­باشند، كارنامه تحصيلي خود كه رتبه داوطلب در آن ذكر شده و يا گواهي معتبر از دانشگاه را ارائه نمايند؛

2- برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي، ارائه گواهي معتبر از برگزار كنندگان المپيادهاي علمي دانشجويي ضروري است؛

3- مقالات علمي- پژوهشي و علمي- ترويجي(نشريات داخلي و خارجي معتبر)؛

4- مقالات چاپ شده در كنفرانس­ها و همايش­هاي معتبر ملي نمايه شده در(ISCو يا CIVILICA) و همايش­هاي بين المللي؛

5- براي دارندگان كتاب تاليفي و يا ترجمه، مجلد كتاب و يا گواهي معتبر از سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، الزامي است؛

6- گواهي ثبت اختراع مورد تاييد مراجع ذيصلاح(سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يا بنياد ملي نخبگان)؛

7- كسب مقام در المپيادهاي علمي، جشنواره­هاي معتبر علمي(خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي) و فناوري، هنري، فرهنگي و ادبي، ديني، رسانه، كودكان و نوجوانان، زنان، دولت و نهادها، سينمايي؛

8- گواهينامه بين­المللي كاربري كامپيوتر(ICDL

9- داشتن مدرك معتبر نرم افزار تخصصي مرتبط با شغل؛

10- مدرك زبان انگليسي معتبر(IELTS، TOFEL، TOLIMOو MSRT

11- يك جلد پايان­نامه براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس و دكتري؛

12- ارائه كارنامه قبولي در هفتمين آزمون استخدامي.

توجه: عدم مراجعه در موعد مقرر براي انجام مصاحبه استخدامي به منزله انصراف از ادامه روند استخدام تلقي گرديده و داوطلب حق هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص نخواهد داشت.

 

رديف

نام

نام خانوادگي

شغل محل

تاريخ مراجعه

ساعت مراجعه

1

محمدمصطفي

جوزن

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

شنبه1399/02/20

14:00

2

اسماعيل

رستگارمنش

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

3

علي اكبر

فتح الهي مطلق

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

4

سجاد

محمدي

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

5

مسعود

معيني

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

6

آزاده

گلستاني

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

7

حميد

رحمن پور

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

8

علي كرم

صادقي راد

كارشناس امور اداري

9

الهام

كلانتريون

حسابدار

10

عليرضا

رضايي

كارشناس حقوقي

يكشنبه1399/02/21

14:00

11

صفيه

رحيمي

كارشناس حقوقي

12

مهدي

براتي بني

كارشناس حقوقي

13

آرش

بابايي

كارشناس حقوقي

14

سحر

قاسم پور

كارشناس تحليل گر سيستم

15

هادي

احمدي

كارشناس تحليل گر سيستم

16

ابراهيم

قديم خاني

حسابدار

17

بهروز

اسماعيلي

حسابدار

18

فاطمه

رحماني اصل

حسابدار

19

مهدي

عسگري

حسابدار

20

فاطمه

قربانيان خليل آباد

حسابدار

دوشنبه1399/02/22

14:00

21

بهروز

محمد قليزاده

حسابدار

22

مرتضي

اصغري اعلايي

كارشناس امور اداري

23

نغمه

رحماني

كارشناس امور اداري

24

سيد محمود

رسولي پيچاهي

كارشناس امور اداري

25

مريم

زارعيان

كارشناس امور اداري

26

راضيه

قنبري واناني

كارشناس امور اداري

27

مجتبي

كاظمي رهبر

كارشناس امور اداري

28

مصطفي

ملك قاسمي

كارشناس امور اداري

29

امير

نيري ملكي

كارشناس امور اداري

30

رزا

بداق

كارشناس بررسي اسناد و مدارك

31

ابوالفضل

ابراهيمي

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

سه شنبه1399/02/23

14:00

32

عليرضا

اشرف آبادي

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

33

فتاح

آقازاده ده ده

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

34

عادل

امان طلب ينگجه

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

35

سيده سميه

خاكبازي

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

36

حامد

رحماني

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

37

محمد

رحيميان

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

38

رضا

رستم لو

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

39

سپيده

سجادي منش

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

40

سيدقاسم

سليمي زاويه

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

41

محمد

شاه محمدي

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

چهارشنبه1399/02/24

14:00

42

مبين

صادقي

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

43

سهيلا

غفارپور

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

44

بهروز

فيضي نصر

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

45

سيدمصطفي

قاضوي

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

46

محمدحسن

قانع فرد

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

47

حامد

كرمي

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

48

امين

كليوندعبدالهي

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

49

معصومه

كمالي

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

50

مريم

محمدي ثابت

كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور

51

عليرضا

شادمهري

كارشناس تحليل گر سيستم

شنبه1399/02/27

14:00

52

محسن

خان داداش پورقمي

كارشناس تحليل گر سيستم

53

مهدي

لياقي مطلق

كارشناس تحليل گر سيستم

54

اميد

موسي زاده حمزه كندي

كارشناس تحليل گر سيستم

55

اميرعلي

ابراهيم شهركي

كارشناس حقوقي

56

حميده

حياتي

كارشناس حقوقي

57

جمشيد

دولتشاه

كارشناس حقوقي

58

وحيد

شهبازي شيران

كارشناس حقوقي

59

محمدحسن

فردي

كارشناس حقوقي

60

فايزه

محمودي

كارشناس حقوقي

61

حامد

يزدان پرست

كارشناس حقوقي

 

كروكي محل حضور داوطلبان:


Powered by Tetis PORTAL