تصويب نامه هاي هيئت وزيران مرتبط با سازمان
28 بهمن 1398 17:43:14
تصويب نامه دولت به شماره 151339/ ت 57442 ك به تاريخ 1398/11/27 در خصوص فوق العاده جذب مورد عمل كاركنان شهرداري ها و اصلاح جدول حقوق و مزاياي شهرداران

Powered by Tetis PORTAL